نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات معماری علمی کاربردی معماری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات معماری علمی کاربردی معماری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضی و هندسه، نمونه سوال فن ساختمانی (شامل: ایستایی، عناصر و جزئیات ساختمان، تنظیم شرایط محیطی، شناخت مواد و مصالح، متره و برآورد، ترسیمات فنی)، نمونه سوال مبانی نظری معماری (شامل: مبانی نظری و معماری، تاریخ معماری، پرسپکتیو).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 664KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست