نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مرتع آبخیزداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1386 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مرتع آبخیزداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال حفاظت آب و خاک، نمونه سوال زمین شناسی، نمونه سوال مرتع داری، نمونه سوال اصول آبخیزداری در مناطق نیمه خشک.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 399KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست