نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مدیریت بازرگانی بیمه جهانگردی دولتی صنعتی امور فرهنگی هتلداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مدیریت بازرگانی بیمه جهانگردی دولتی صنعتی امور فرهنگی هتلداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال مدیریت بازرگانی، نمونه سوال مدیریت بیمه، نمونه سوال مدیریت جهانگردی، نمونه سوال مدیریت دولتی، نمونه سوال مدیریت صنعتی، نمونه سوال علمی - کاربردی مدیریت امور فرهنگی، نمونه سوال علمی - کاربردی مدیریت هتلداری.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 167KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست