نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مجموعه کامپیوتر نرم افزار سخت افزار سیستم های سخت افزاری رایانه کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مجموعه کامپیوتر نرم افزار سخت افزار سیستم های سخت افزاری رایانه کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضی و آمار، نمونه سوال زبان تخصصی، نمونه سوال مدار منطقی، نمونه سوال برنامه سازی کامپیوتر، نمونه سوال دروس تخصصی نرم افزار (شامل سیستم عامل ذخیره و بازیابی اطلاعات و ساختمان داده ها)، نمونه سوال دروس تخصصی سخت افزار (شامل معماری کامپیوتر، تحلیل مدارهای الکتریکی و تحلیل مدارهای الکترونیکی).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 670KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست