نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مجموعه ساخت تولید ماشین ابزار طراحی نقشه کشی صنعتی قالب سازی جوشکاری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مجموعه ساخت تولید ماشین ابزار طراحی نقشه کشی صنعتی قالب سازی جوشکاری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضی، نمونه سوال استاتیک و مقاومت مصالح، نمونه سوال علم مواد، نمونه سوال مجموعه دروس اختصاصی ماشین ابزار (شامل ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری دقیق، قید و بند، رسم فنی، ماشین های ابزار)، نمونه سوال مجموعه دروس اختصاصی طراحی و نقشه کشی صنعتی (شامل اجزاء ماشین، قید و بند، طراحی قالب، نقشه کشی صنعتی، گرافیک)، نمونه سوال مجموعه دروس اختصاصی قالب سازی (شامل اجزاء ماشین، اندازه گیری دقیق، قید و بند، طراحی قالب، رسم فنی)، نمونه سوال مجموعه دروس اختصاصی جوشکاری (شامل تکنولوژی جوشکاری، تکنولوژی برش و تغییر شکل نیم ساخته های فلزی، تست های مخرب و غیرمخرب، متالورژی جوش، رسم فنی).

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات مجموعه ساخت تولید ماشین ابزار طراحی نقشه کشی صنعتی قالب سازی جوشکاری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.15MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

0