نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات ماشین های کشاورزی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات ماشین های کشاورزی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال رسم فنی، نمونه سوال ماشین های کشاورزی، نمونه سوال ساختمان و طرز کار موتور، نمونه سوال شناخت و کاربرد تراکتور.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 450KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست