نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات ماشین های کشاورزی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات ماشین های کشاورزی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال رسم فنی، نمونه سوال ماشین های کشاورزی، نمونه سوال ساختمان و طرز کار موتور، نمونه سوال شناخت و کاربرد تراکتور.

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات ماشین های کشاورزی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 450KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

0