نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علوم آزمایشگاهی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علوم آزمایشگاهی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال بیوشیمی و بیوشیمی بالینی، نمونه سوال انگل شناسی و قارچ شناسی، نمونه سوال باکتری شناسی و ویروس شناسی، نمونه سوال خون شناسی و انتقال خون، نمونه سوال ایمنی شناسی و سرم شناسی.

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علوم آزمایشگاهی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 445KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست