نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علوم آزمایشگاهی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علوم آزمایشگاهی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال بیوشیمی و بیوشیمی بالینی، نمونه سوال انگل شناسی و قارچ شناسی، نمونه سوال باکتری شناسی و ویروس شناسی، نمونه سوال خون شناسی و انتقال خون، نمونه سوال ایمنی شناسی و سرم شناسی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 445KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست