نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بهداشت مواد غذایی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بهداشت مواد غذایی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال بیوشیمی، نمونه سوال کالبدشناسی دام، نمونه سوال فیزیولوژی دامپزشکی، نمونه سوال میکروب شناسی، نمونه سوال انگل شناسی، نمونه سوال بهداشت مواد غذایی، نمونه سوال بهداشت و بازرسی گوشت.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 515KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست