نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علم اطلاعات دانش شناسی کتابداری اطلاع رسانی کاردانی به کارشناسی سراسری 1386 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات علم اطلاعات دانش شناسی کتابداری اطلاع رسانی کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال آماده سازی و تنظیم مواد، نمونه سوال مجموعه سازی، نمونه سوال خدمات عمومی، نمونه سوال مواد مرجع.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 287KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست