نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات صنایع شیمیایی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات صنایع شیمیایی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضی، نمونه سوال شیمی فیزیک، نمونه سوال شیمی آلی، نمونه سوال انتقال حرارات و مکانیک سیالات، نمونه سوال مجموعه دروس اختصاصی (شامل: موازنه انرژی و مواد، صنایع شیمیایی، عملیات واحد).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 433KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست