نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات شیلات تکثیر پرورش صید بهره برداری فرآوری محصولات کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات شیلات تکثیر پرورش صید بهره برداری فرآوری محصولات کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ماهی شناسی، نمونه سوال بیولوژی و شناخت سایر آبزیان، نمونه سوال تکثیر و پرورش آبزیان، نمونه سوال غذا و تغذیه در پرورش آبزیان.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 275KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست