نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات زبان انگلیسی آموزش مترجمی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات زبان انگلیسی آموزش مترجمی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی، نمونه سوال زبان تخصصی آموزش زبان انگلیسی، نمونه سوال زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 861KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست