نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال شیمی، نمونه سوال میکروب شناسی و انگل شناسی، نمونه سوال کلیات بیماری منتقله به وسیله حشرات و جوندگان، نمونه سوال مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات، نمونه سوال بهداشت محیط.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 260KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست