نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات حسابداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات حسابداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضی و آمار، نمونه سوال حسابداری صنعتی، نمونه سوال حسابرسی، نمونه سوال اقتصادی، نمونه سوال دروس اختصاصی حسابداری (حسابداری شرکت ها، حسابداری مالی).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 386KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست