نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات حسابداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات حسابداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضی و آمار، نمونه سوال حسابداری صنعتی، نمونه سوال حسابرسی، نمونه سوال اقتصادی، نمونه سوال دروس اختصاصی حسابداری (حسابداری شرکت ها، حسابداری مالی).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 386KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست