نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات جنگلداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات جنگلداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال درخت ها و درختچه ها، نمونه سوال جنگل شناسی کاربردی، نمونه سوال آمار و اندازه گیری جنگل؛ نمونه سوال جنگل داری مقدماتی.

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات جنگلداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 293KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

0