نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات جنگلداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات جنگلداری کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال درخت ها و درختچه ها، نمونه سوال جنگل شناسی کاربردی، نمونه سوال آمار و اندازه گیری جنگل؛ نمونه سوال جنگل داری مقدماتی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 293KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست