نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تکنولوژی پزشکی هسته ای کاردانی به کارشناسی سراسری 1388 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تکنولوژی پزشکی هسته ای کاردانی به کارشناسی سراسری 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، نمونه سوال شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای، نمونه سوال روش های پزشکی هسته ای، نمونه سوال رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و رادیوفارماکولوژی، نمونه سوال آناتومی، نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال زبان تخصصی انگلیسی.
ثبت نام آزمون سال 1389 برای مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 12 آبان ماه آغاز شده و آزمون در روزهای 23، 24، 25 و 26 بهمن 1387 برگزار شده است. همچنین، تاریخ برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، 1 مرداد 1388 بوده است. زمان برگزاری آزمون‌های دانشگاه پیام نور نیز شامل آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) فراگیر پیام نور در تاریخ 29 مرداد 1388 و آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور در تاریخ 30 مرداد 1388 بوده است.

سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 255KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست