نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تکنولوژی پرتوشناسی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تکنولوژی پرتوشناسی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال فیزیک، نمونه سوال تکنیک های رادیوگرافی، نمونه سوال فیزیک پرتونگاری و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز، نمونه سوال آناتومی رادیوگرافیک، نمونه سوال اصول تاریکخانه.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 332KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست