نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تولیدات گیاهی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تولیدات گیاهی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال گیاه شناسی عمومی، نمونه سوال شیمی، نمونه سوال زراعت، نمونه سوال باغبانی، نمونه سوال آبیاری و خاک شناسی، نمونه سوال گیاه پزشکی، نمونه سوال ماشین های کشاورزی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 436KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست