نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تولیدات دامی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تولیدات دامی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال شیمی، نمونه سوال دامپروری شامل گاوداری، نمونه سوال گوسفندداری و مرغ داری، نمونه سوال تشریح و فیزیولوژی دام، نمونه سوال میکروبیولوژی و بهداشت دام، نمونه سوال خوراک و خوراک دادن دام.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 319KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست