نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تعمیر نگهداری هواپیما کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تعمیر نگهداری هواپیما کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی انگلیسی، نمونه سوال ریاضی، نمونه سوال فیزیک، نمونه سوال آئرودینامیک و مکانیک پرواز، نمونه سوال ترمودینامیک و موتورهای حرارتی، نمونه سوال استاتیک و مقاومت مصالح، نمونه سوال ساختمان و سیستم های هواپیما، نمونه سوال قوانین هوانوردی و تکنیک های کنترل پرواز، نمونه سوال مقررات ناوبری هوایی و اصول پرواز.

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تعمیر نگهداری هواپیما کاردانی به کارشناسی سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 463KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

0