نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تعمیر نگهداری هواپیما کاردانی به کارشناسی سراسری 1386 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تعمیر نگهداری هواپیما کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی انگلیسی، نمونه سوال ریاضی، نمونه سوال فیزیک، نمونه سوال آئرودینامیک و مکانیک پرواز، نمونه سوال ترمودینامیک و موتورهای حرارتی، نمونه سوال استاتیک و مقاومت مصالح، نمونه سوال ساختمان و سیستم های هواپیما، نمونه سوال قوانین هوانوردی و تکنیک های کنترل پرواز، نمونه سوال مقررات ناوبری هوایی و اصول پرواز.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 424KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست