نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات باستان شناسی کاردانی به کارشناسی سراسری 1386 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات باستان شناسی کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال باستان شناسی، نمونه سوال مردم شناسی و روش های آن، نمونه سوال هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، نمونه سوال خط و کتابت.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 378KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست