نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات الکترونیک هواپیمایی کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات الکترونیک هواپیمایی کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی انگلیسی، نمونه سوال ریاضی، نمونه سوال الکترونیک، نمونه سوال مدارهای الکتریکی، نمونه سوال فرستنده و گیرنده، نمونه سوال سیستم های کمک ناوبری، نمونه سوال اصول مخابرات و هواشناسی، نمونه سوال مقررات و داکیومنت های مخابرات هواپیمایی.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 390KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست