نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات الکترونیک هواپیمایی کاردانی به کارشناسی سراسری 1386 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات الکترونیک هواپیمایی کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی انگلیسی، نمونه سوال ریاضی، نمونه سوال الکترونیک، نمونه سوال مدارهای الکتریکی، نمونه سوال فرستنده و گیرنده، نمونه سوال سیستم های کمک ناوبری، نمونه سوال اصول مخابرات و هواشناسی، نمونه سوال مقررات و داکیومنت های مخابرات هواپیمایی.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 390KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست