نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات احیاء بهره برداری از مناطق بیابانی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات احیاء بهره برداری از مناطق بیابانی کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال روش های احیاء با پوشش گیاهی، نمونه سوال بیابان زدایی و کنترل آن، نمونه سوال بهره برداری از منابع آب در بیابان، نمونه سوال بهره برداری و حفاظت عرصه های احیاء شده بیابانی، نمونه سوال بهره برداری از خاک های مناطق خشک و بیابانی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 395KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست