نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آموزش حرفه فن کاردانی به کارشناسی سراسری 1386 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آموزش حرفه فن کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال مباحث نظری کارگاه عمومی صنعت «1»، نمونه سوال برق و مکانیک، نمونه سوال مباحث نظری کارگاه عمومی صنعت «2»، نمونه سوال چوب و ساختمان، نمونه سوال مباحث نظری کارگاه کشاورزی، نمونه سوال مباحث نظری کارگاه خدمات.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 345KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست