نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آمار کاردانی به کارشناسی سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آمار کاردانی به کارشناسی سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات عمومی 1 و 2، نمونه سوال روش های آماری، نمونه سوال رگرسیون و نمونه گیری 1، نمونه سوال آمار و احتمال مقدماتی، نمونه سوال احتمال و کاربرد آن.

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آمار کاردانی به کارشناسی سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 362KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

0