نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آمار کاردانی به کارشناسی سراسری 1386 کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آمار کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات عمومی 1 و 2، نمونه سوال روش های آماری، نمونه سوال رگرسیون و نمونه گیری 1، نمونه سوال آمار و احتمال مقدماتی، نمونه سوال احتمال و کاربرد آن.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 457KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست