نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آمار کاردانی به کارشناسی سراسری 1386 امروز پنج شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات آمار کاردانی به کارشناسی سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال ریاضیات عمومی 1 و 2، نمونه سوال روش های آماری، نمونه سوال رگرسیون و نمونه گیری 1، نمونه سوال آمار و احتمال مقدماتی، نمونه سوال احتمال و کاربرد آن.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 457KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست