نمونه سوالات آزمون / فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی کارشناسی فراگیر پیام نور 1387 کتاب هدیه دهید

فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی کارشناسی فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال روانشناسی عمومی 1 (2 واحد) - نمونه سوال روانشناسی تربیتی (3 واحد) - نمونه سوال کلیات فلسفه (2 واحد) - نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 (2 واحد) - نمونه سوال فارسی عمومی (3 واحد) - نمونه سوال زبان انگلیسی (3 واحد).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 386KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست