نمونه سوالات آزمون / فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات علوم اقتصادی اقتصاد نظری کارشناسی فراگیر پیام نور 1387 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات علوم اقتصادی اقتصاد نظری کارشناسی فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال اقتصاد خرد (3 واحد) - نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 (3 واحد) - نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 (2 واحد) - نمونه سوال فارسی عمومی (3 واحد) - نمونه سوال زبان انگلیسی (3 واحد).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 388KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست