نمونه سوالات آزمون / فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی تعاون رفاه کارشناسی فراگیر پیام نور 1387 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی تعاون رفاه کارشناسی فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال کلیات حقوق (2 واحد) - نمونه سوال مبانی جامعه شناسی، نمونه سوال مفاهیم اساسی 1 (3 واحد) - نمونه سوال اصول علم اقتصاد (2 واحد) - نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 (2 واحد) - نمونه سوال فارسی عمومی (3 واحد) - نمونه سوال زبان انگلیسی (3 واحد).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 377KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست