نمونه سوالات آزمون / فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات زبان ادبیات فارسی کارشناسی فراگیر پیام نور 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات زبان ادبیات فارسی کارشناسی فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال نظم 1 بخش 1 رودکی و منوچهری (2 واحد) - نمونه سوال نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب (2 واحد) - نمونه سوال نثر 1 تاریخ بیهقی (2 واحد) - نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 (2 واحد) - نمونه سوال فارسی عمومی (3 واحد) - نمونه سوال زبان انگلیسی (3 واحد). فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات زبان ادبیات فارسی کارشناسی فراگیر پیام نور 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 638KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

سایر سوالات مرتبط