نمونه سوالات آزمون / فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات آمار کاربردها کارشناسی فراگیر پیام نور 1386 کتاب هدیه دهید

فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات آمار کاربردها کارشناسی فراگیر پیام نور 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال حقوق اساسی 1 (2 واحد) - نمونه سوال اصول فقه 1 (2 واحد) - نمونه سوال مقدمه علم حقوق (2 واحد) - نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 (2 واحد) - نمونه سوال فارسی عمومی (3 واحد) - نمونه سوال زبان انگلیسی (3 واحد).

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 251KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست