نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتری مدیریت ورزشی 99 2115 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتری مدیریت ورزشی 99 2115

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1399 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی آناتومی، نمونه سوال فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی، نمونه سوال مبانی، نمونه سوال فلسفه و مدیریت ورزشی، نمونه سوال مبانی رشد و یادگیری حرکتی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی. سوالات دکتری مدیریت ورزشی 99 2115
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1399
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.25MB / PDF
قیمت : رایگان
دریافت فایل

سایر سوالات مرتبط