نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت گاز 99 2168 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت گاز 99 2168

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1399 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال روش تحقیق و آمار، نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت، نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی. سوالات دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت گاز 99 2168
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1399
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.47MB / PDF
قیمت : رایگان
دریافت فایل

سایر سوالات مرتبط

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل