نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1403 علوم ارتباطات 2175 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1403 علوم ارتباطات 2175

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1403 -

رشته علوم ارتباطات (فرهنگ و ارتباطات - مطالعات رسانه، رادیو و تلویزیون) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش مجموعه علوم ارتباطات می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ارتباطات اجتماعی، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، جامعه شناسی، پژوهش علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، مطالعات فرهنگی و رسانه، حقوق ارتباطات، علوم اجتماعی، مدیریت راهبردی فرهنگ، مدیریت و رسانه و معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات امکان شرکت در آزمون دکتری رشته علوم ارتباطات (فرهنگ و ارتباطات - مطالعات رسانه، رادیو و تلویزیون) را دارند.

آزمون‌ سال 1403 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 4 اسفند 1402 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1403 علوم ارتباطات 2175
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1403
گروه : ---
مشخصات فایل : 2.14MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم ارتباطات، شامل دروس روزنامه نگاری – مطالعات رسانه های جمعی – نظریه های ارتباطات و فرهنگ – روش های پژوهش در علوم ارتباطات، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم ارتباطات

- کدام مورد از منظر روش سلبی و کاودری، جزء رمزهای شکل گرایانه سازه محسوب نمی شود؟

1) رمزهای لباس

2) رمزهای کلامی

3) رمزهای ارتباط غیرکلامی

4) صحنه پردازی و وسایل صحنه

 

- تست 2 علوم ارتباطات

- محققی که برای انتخاب پارادایم مطلوب مایل است پارادایمی را انتخاب کند که فاقد محدودیت های انحصاری در انتخاب رویکرد باشد، توصیه می شود در جایگاه کدام پارادایم زیر بایستد؟

1) عمل گرا

2) برساخت گرا

3) اثبات گرا

4) پسا اثبات گرا

 

- پرسش 3 علوم ارتباطات

- یک پژوهش تحلیل محتوا در سطح توصیف محض، نیازمند کدام نوع اعتبار است؟

1) سازه ای

2) صوری

3) متقارن

4) پیش بینی کننده

 

- آزمون 4 علوم ارتباطات

- در وضعیت ........... بازنمودهای ایدئولوژیک خاص به صورت .......... درآمده و غیرشفاف می شود.

1) طبیعی شدگی – عقل سلیم

2) شیء وارگی – عقل کل

3) طبیعی شدگی - رازگونه

4) غیرسلطه ای – هنجارهای گفتمانی

 

- سئوال 5 علوم ارتباطات

- در تحلیل نشانه شناختی فیسک کدام رمزگان های زیر به سطح واقعیت تعلق دارد؟

1) روایت

2) گفتگو

3) چهره پردازی

4) زمان و مکان

 

- سوال 6 علوم ارتباطات

- چه مولفه ای در رویکرد کیفی در پژوهش، مورد دغدغه واقع نمی شود؟

1) اعتبار

2) پایایی

3) زمینه مندی

4) نظریه محوری

 

- تست 7 علوم ارتباطات

- «سؤال های قوم نگارانه» در بردارندۀ چه نوع سوال هایی است؟

1) مقایسه ای، جهت دهنده

2) ساختاری، روایی

3) توصیفی، ساختاری

4) توصیفی، تخصصی

 

- پرسش 8 علوم ارتباطات

- از کدام آزمون، برای سنجش پایایی در تحلیل محتوا استفاده نمی شود؟

1) آلفا

2) کاپا

3) اسکات

4) مجذور کای

 

- آزمون 9 علوم ارتباطات

- اگر محقق از مجموعه ای از مشاهدات خاص به کشف الگویی که معرف وجود درجه ای از نظم در میان رویدادهای معین است، حرکت کند، از چه استدلالی بهره برده است؟

1) قیاسی

2) استقرایی

3) فردنگرانه

4) قانون گرایانه

 

- سئوال 10 علوم ارتباطات

- کدام مورد بیانگر ابزارهای اندازه گیری است که برای مشاهده باید تا حد زیادی نسبت به زمان، مکان و شرایط ثابت باشند؟

1) اعتبار

2) پایایی

3) سطح سنجش

4) کنترل

 

- سوال 11 علوم ارتباطات

- در کدام نوع روش تحقیق، امکان اینکه متغیر وابسته تحت تاثیر چیز دیگری جز متغیر مستقل باشد، بیشتر است؟

1) آزمایش

2) پیمایش

3) تحلیل محتوا

4) تحلیل گفتمان

 

- تست 12 علوم ارتباطات

- تنگنای «اختتام گشتالت»، در کدام نوع از مصاحبه پیش می آید؟

1) روایی

2) گروهی

3) مسئله محور

4) با متخصصان

 

- پرسش 13 علوم ارتباطات

- کدام مورد درباره «مصاحبه گروهی» نادرست است؟

1) هزینه بر بودن

2) کمک به یادآوری رویدادها

3) سرشار از اطلاعات بودن

4) تشویق شرکت کنندگان به پاسخگویی

 

- آزمون 14 علوم ارتباطات

- کدام مورد، درباره «جامعه شبکه ای» درست نیست؟

1) جامعه جدید «اطلاعاتی شده» است.

2) ناشی از جهانی شدن اقتصاد و انقلاب فناوری است.

3) وابستگی و ارتباط درونی میان اجزای آن کاهش یافته است.

4) جایی برای شکل گیری صور مسلط فرهنگی توسط همگان است.

 

- سئوال 15 علوم ارتباطات

- کدام عنصر فرهنگ، عامل تمایز انسان از سایر حیوانات است؟

1) دین

2) زبان

3) رسانه

4) ارزش ها

 

- سوال 16 علوم ارتباطات

- کدام نظریه،به سنت ماتریالیستی مارکسیستی وفادارتر است؟

1) کارکردگرایی

2) مشتری

3) گیرنده

4) ارتباط گر

 

- تست 17 علوم ارتباطات

-تاثیر رسانه ها بر «مفهوم سازی مخاطبان از دنیای پیرامون و درک آن ها از واقعیت»، ویژگی مشترک کدام نظریه ها است؟

1) ادراک و برجسته سازی

2) کاشت و مارپیچ سکوت

3) کاست و چهارچوب بندی

4) چهارچوب بندی و وابستگی مخاطبان

 

- پرسش 18 علوم ارتباطات

- بانکداری اینترنتی، مصداق کدام فرایند رسانه ای شدن فرهنگ و جامعه است؟

1) امتداد

2) انطباق

3) ادغام

4) جایگزینی

 

- آزمون 19 علوم ارتباطات

- کدام متفکر، در تحلیل فرهنگ مصرفی پست مدرن، مراکز بزرگ خرید و شهربازی ها را «پرستشگاه های مصرف» می نامد؟

1) گی دوبور

2) جرج ریتزر

3) ژان بودریار

4) زیگمونت باومن

 

- سئوال 20 علوم ارتباطات

- الیهوکاتز با طرح این پرسش که «مردم با رسانه ها چه می کنند»، کدام رویکرد را در نظریه های ارتباطی مطرح کرد؟

1) برجسته سازی

2) شکاف آگاهی

3) استفاده و رضامندی

4) مارپیچ سکوت