نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 مهندسي فارماکولوژي دامپزشکي 2722 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 مهندسي فارماکولوژي دامپزشکي 2722

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 مهندسي فارماکولوژي دامپزشکي 2722
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 384KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات فارماکولوژی دامپزشکی، شامل دروس فارماکولوژی دامپزشکی – میکروبیولوژی – سم شناسی- بیماری های دام، طیور و آبزیان، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 فارماکولوژی دامپزشکی

- در کدام روش تجویز دارو در آبزیان، کمترین میزان استرس به ماهی وارد می شود؟

1) تزریقی

2) خوراکی

3) اسپری

4) حمام کوتاه مدت

 

- تست 2 فارماکولوژی دامپزشکی

- اسیدوز لاکتیک شکمبه ناشی از کدام مورد است؟

1) تغییر ناگهانی جیره از کنستانتره به خشبی

2) تغذیه با خوراک حاوی مواد خشبی فراوان

3) کمبود یا فقدان یک یا چند ماده غذایی ضروری در جیره

4) مصرف بیش از حد کربوهیدرات های با قابلیت تخمیر بالا

 

- پرسش 3 فارماکولوژی دامپزشکی

- کدام دارو، در سگ ها و گربه های در حال رشد منع مصرف دارد؟

1) انروفلوکساسین

2) داکسی سایکلین

3) مترونیدازول

4) کلرامفنیکل

 

- آزمون 4 فارماکولوژی دامپزشکی

- از آلکالوئیدهای گیاهی، کدام یک کاربرد بیشتری در طب بالینی دارد ؟

1) نیکوتین

2) آرکولین

3) موسکارین

4) پیلوکارپین

 

- سئوال 5 فارماکولوژی دامپزشکی

- افزودن کدام مورد از کاتکول آمین ها به داروهای بی حس کننده موضعی برای افزایش مدت اثر آن ها مناسب تر است؟

1) نورآدرنالین

2) دوبوتامین

3) دوپامین

4) اپی نفرین

 

- سوال 6 فارماکولوژی دامپزشکی

- اثر داروهای بی حسی موضعی، مربوط به انسداد کدام کانال یونی است؟

1) کلسیم

2) سدیم

3) کلر

4) پتاسیم

 

- تست 7 فارماکولوژی دامپزشکی

- مصرف هم زمان هیدروکسید آلومینیوم و هیدروکسید منیزیم به چه منظور انجام می شود؟

1) کاهش دوز داروها

2) کاهش اثرات جانبی

3) افزایش میزان اثر

4)افزایش طول مدت اثر

 

- پرسش 8 فارماکولوژی دامپزشکی

- داروی مفید برای گلوکوم و کوه گرفتگی کدام است؟

1) استازولامید

2) اتاکرینیک اسید

3) متولازون

4) مانیتول

 

- آزمون 9 فارماکولوژی دامپزشکی

- مولکول هدف کدام یک از داروهای زیر یک رسپتور است؟

1) آسپیرین

2) امپرازول

3) لووتیروکسین

4) لیدوکائین

 

- سئوال 10 فارماکولوژی دامپزشکی

- ساختمان شیمیایی کدام ترکیب، حاوی دو مولکول استیل کولین است؟

1) آرکولین

2) سوکسینیل کولین

3) متاکولین

4) بتانکول

 

- سوال 11 فارماکولوژی دامپزشکی

- دارویی که در اثر متابولیزه شدن، ایجاد واسط شیمیایی کاذب می کند، کدام است؟

1) متیل دوپا

2)افدرین

3) رزرپین

4) پرکتولل

 

- تست 12 فارماکولوژی دامپزشکی

- برای ایجاد اثر قی آوری آپومورفین در سگ، کدام راه تجویز کارایی بالاتری دارد؟

1) زیرجلدی

2) خوراکی

3) داخل وریدی

4) داخل عضلانی

 

- پرسش 13 فارماکولوژی دامپزشکی

- کدام ترکیب تتراسایکلینی برای تجویز داخل عضلانی مناسب است؟

1) مینوسایکلین

2) تتراسایکلین

3) اکسی تتراسایکلین

4) داکسی سایکلین

 

- آزمون 14 فارماکولوژی دامپزشکی

- کدام دارو بیشترین تاثیر را بر اجرام گرم منفی به ویژه سودوموناس دارد؟

1) تایلوزین

2) آمیکاسین

3) آمپی سیلین

4) تتراسایکلین

 

- سئوال 15 فارماکولوژی دامپزشکی

- بیشترین کاربرد کلوزانتل علیه کدام دسته از انگل ها است؟

1) ترماتودهای کبدی

2) انگل های خارجی

3) سستودهای روده ای

4) نماتودهای روده ای

 

- سوال 16 فارماکولوژی دامپزشکی

- کدام دارو برای درمان عفونت های ناشی از اجرام تریکوموناس و ژیاردیا کاربرد بالینی دارد؟

1) کلیندامایسین

2) داکسی سایکلین

3) مترونیدازول

4) فورازولیدون

 

- تست 17 فارماکولوژی دامپزشکی

- فلوسایتوزین روی سنتز یا عملکرد کدام یک از اجزای سلول های قارچی اثر دارد؟

1) غشای سلولی

2) دیواره سلولی

3) میکروتوبول ها

4) اسیدهای نوکلئیک

 

- پرسش 18 فارماکولوژی دامپزشکی

- مهم ترین عوارض ناشی از مصرف کلیندامایسین کدام است؟

1) پوستی

2) کلیوی

3) گوارشی

4) غضروف مفصلی

 

- آزمون 19 فارماکولوژی دامپزشکی

- کدام دارو، از طریق ایجاد آشفتگی در غشای سلولی باعث مرگ اجرام باکتریایی حساس می شود؟

1) تیامولین

2) کولیستین

3) باسیتراسین

4) فسفومایسین

 

- سئوال 20 فارماکولوژی دامپزشکی

- گای فنزین در کدام گروه از داروها قرار می گیرد؟

1) آلفا – 2 آگونیست ها

2) بی هوش کننده های تزریقی

3) بی هوش کننده های استنشاقی

4) شل کننده های مرکزی عضلات اسکلتی