نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 معماري 2502 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 معماري 2502

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی نظری معماری، نمونه سوال مبانی و روش های بکارگیری فناوری در معماری. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 معماري 2502
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 997KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات معماری، شامل دروس مبانی نظری معماری – مبانی تکنولوژی معماری – مبانی نظری معماری پیشرفته – تکنولوژی معماری پیشرفته، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 معماری

- کدام مورد، وجه اشتراک غالب در مکاتب هنری اوایل قرن بیشتم در غرب است؟

1) دوری از تاریخی گری

2) استفاده از فرم های طبیعی

3) ابداع فرم های جدید

4) عملکردگرایی

 

- تست 2 معماری

- از کدام دوره، حضور بناهای کاملا غربی از منظر عملکرد، در معماری ایران عمومیت یافت؟

1) پهلوی اول

2) قاجار ناصری

3) پهلوی دوم

4) قاجار مشروطه

 

- پرسش 3 معماری

- تنوع زیستی به عنوان معیار سنجش، در کدام یک از رویکردهای زیبایی شناسی کاربرد دارد؟

1) اکولوژیک

2) کل گرا

3) خردگرایانه

4) رومانتیک

 

- آزمون 4 معماری

- کدام معمار برجسته، تفکر و طراحی اش در معماری، بیشترین تاثیر را بر معماران ایرانی و آثار پدید آمده در دهه های 40 و 50 شمسی گذاشته است؟

1) لوکوربوزیه

2) لویی کان

3) رولان دوبرول

4) میس وندرروهه

 

- سئوال 5 معماری

- از دید پالاسما، کدام مورد، رویداد بنیادین عصر مدرن است ؟

1) فردگرایی بیش از اندازه

2) تسلط ماشین بر زندگی انسان

3) سرعت روزافزون پیشرفت های علمی

4) استیلای جهان به مثابه تصویر

 

- سوال 6 معماری

- کدام مورد، معادل فلسفی یا اجتماعی «پرسپکتیو»، در دوران رنسانس است؟

1) سوررئالیسم

2) ماکیاولیسم

3) نئورئالیسم

4) مارکسیسم

 

- تست 7 معماری

- در تقسیم بندی «نیکلاس پوزنر» از جنبش آرت نوو، هنرمندی چون «آنتونیوگائودی»، بیشتر در کدام سبک معماری شناسایی می شود؟

1) اکسپرسیونیسم ایدئالیسیتی

2) اکسپرسیونیسم فرمالیستی

3) آرت دکو

4) فونکسیونالیسم

 

- پرسش 8 معماری

- کتاب معنا در معماریغرب، اثر نوربرگ شولتس، در کدام پارادایم نظری معماری تألیف شده است؟

1) زمینه گرایی

2) زیبایی شناسی

3) ساختاگرایی

4) پدیدارشناسی

 

- آزمون 9 معماری

- نخستین سرزمین در شمال آلپ که پس از ایتالیا توانست شیوه رنسانسی «متمایز» و «از آن خود» پدید بیاورد، کدام است؟

1) آلمان

2) انگلستان

3) فرانسه

4) اتریش

 

- سئوال 10 معماری

- طرح اصلی کدام بنا، مشتمل بر قرارگیری بنا در میان حیاطی با پلان مدوّر بوده است؟

1) کلیسای سن آمبروجو

2) کلیسای سن پیر

3) تمپیه تو

4) پانتئون

 

- سوال 11 معماری

- نخستین معمار بزرگ باروک پسین در اروپای مرکزی، چه کسی بود؟

1) یوهان فیشر فون ارلاخ

2) ژول هاردونن مانسار

3) سرکریستوفر رن

4) گوارینو گوارینی

 

- تست 12 معماری

- برجسته ترین پیکرتراش رنسانس پیشین، چه کسی بود؟

1) میکل آنژ

2) برنینی

3) روسلینو

4) دوناتلو

 

- پرسش 13 معماری

- معماری سده پانزدهم اروپا در خارج از ایتالیا، متکی بر ریشه های کدام سنت بوده است؟

1) رنسانس پیشین

2) هنر دوران باستان

3) گوتیک

4) هنر کارولنژی

 

- آزمون 14 معماری

- کدام عنصر ساختاری منظر، در عین وجود، ممکن است در نقشه یا عکس هوایی یک منطقه جنگلی دیده نشود؟

1) لکه

2) مسیر

3) دالان

4) بستر

 

- سئوال 15 معماری

- در کدام باغ، از تعریق کوزه های سفالی برای آبیاری درختان استفاده می شده است؟

1) گلشن طبس

2) تخت شیراز

3) دولت آباد یزد

4) شوکت آباد بیرجند

 

- سوال 16 معماری

- کدام مورد درباره منظرسازی پست مدرن، درست است؟

1) به دنبال تکثرگرایی با محوریت ادراک مخاطب

2) توجه به زمینه گرایی که به تعدد فرم ها منجر می شود.

3) بروز غالب فراروایت به همراه خرده روایت ها

4) کثرت گرایی، غیرتصادفی و جوهرگرا

 

- تست 17 معماری

- از دیدگاه کرنر، کدام مورد در خصوص ویژگی شهرسازی منظرگرا نادرست است؟

1) بی مرز است.

2) عملکردگرا است.

3) به فرایندهای شهری توجه می کند.

4) بر مراکز پیوسته شهری تاکید دارد.

 

- پرسش 18 معماری

- استفاده از آلت «تخت» در مقرنس، بر کدام یک از ویژگی های هندسه آن تاثیر می گذارد؟

1) فاصله پاها در تصویر عمودی

2) شکل پاها در تصویر افقی

3) تعداد طاسه های واقع بر یکی از پاها

4) اندازه شاپرک های واقع بر دو پای متوالی

 

- آزمون 19 معماری

- حضور آب در همه نقاط کوشک هشت بهشت اصفهان دیده می شود، به جز ................ .

1) حجره های واقع در کنج کوشک

2) غلام گردش طبقه دوم (جنوبی)

3) ایوان اصلی (شمالی)

4) پیش روی کوشک در باغ

 

- سئوال 20 معماری

- «اندیشه وحدت گرایی» در آثار معماری اسلامی ایران، به کدام نحو نمود پیدا کرده است؟

1) محوربندی

2) درون گرایی

3) انتظام مرکزی

4) خلوص اشکال