نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 مشاوره 2148 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 مشاوره 2148

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته مشاوره دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش مشاوره می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی، روان شناسی، مشاوره و راهنمایی، روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته مشاوره را دارند.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 مشاوره 2148
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 421KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مشاوره، شامل دروس آمار و روش تحقیق – اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی – روان شناسی شخصیت، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مشاوره

- ویژگی هایی چون نظم، پیشرفت و ژرف اندیشی عمدتا به کدام عامل شخصیتی مربوط است؟

1) برون گرایی

2) پذیرا بودن تجربه

3) سازگاری

4) مسئولیت پذیری

 

- تست 2 مشاوره

- افرادی که در روابط اجتماعی نسبت به دیگران یا اقلیت های قومی پیش داوری کمتری دارند احتمالا از کدام صفت شخصیتی برخوردارند؟

1) خوشایندی

2) درون گرائی

3) گشودگی

4) وظیفه شناسی

 

- پرسش 3 مشاوره

- سطح بهینه برانگیختگی زیربنای شکل گیری کدام صفت شخصیتی است؟

1) آسیب گریزی

2) فرهنگ پذیری

3) هیجان طلبی

4) گشودگی به تجربه

 

- آزمون 4 مشاوره

- اصطلاح «فرد آینده» معرف کدام رویکرد روان شناسی است؟

1) تحلیلی

2) درمانجومداری

3) رفتارگرایی

4) یادگیری اجتماعی

 

- سئوال 5 مشاوره

- کدام مورد یکی از انواع بحران هویت در نظریه اریکسون است؟

1) انکار

2) تعویق

3) تعارض

4) تحریف

 

- سوال 6 مشاوره

-جورج کلی در برداشت از انسان بر کدام مورد تاکید بیشتری داشته است؟

1) بی همتایی

2) جبرگرایی

3) زیست شناختی

4) ناهشیاری

 

- تست 7 مشاوره

- کدام مفهوم در نظریه رولومی شبیه به نظر یونگ درباره ناهشیار جمعی است؟

1) اساطیر

2) اضطراب

3) سرنوشت

4) گناه

 

- پرسش 8 مشاوره

- کدام مورد جزئی از نیازهای هنری موری است؟

1) خودنمایی

2) فرافکنی

3) نوجوئی

4) هیجان طلبی

 

- آزمون 9 مشاوره

- از نظر رولومی هنگامی که افراد استعدادهای خود را انکار کرده و نتوانند نیازهای همنوعشان را با دقت درک کنند، دستخوش کدام تجربه می شوند؟

1) اضطراب

2) افسردگی

3) خصومت

4) گناه

 

- سئوال 10 مشاوره

- راجرز به جای اصطلاح روان رنجور ترجیح می داد از چه مفهومی استفاده کند؟

1) آشفتگی

2) رکود

3) رفتارهای دفاعی

4) ناهمخوانی

 

- سوال 11 مشاوره

- طبق نظر اریک فروم، ویرانگری، عنصر منفی کدام نیاز است؟

1) ارتباط

2) تعالی

3) جهت یابی

4) ریشه دار بودن

 

- تست 12 مشاوره

- نیاز به ثبات و وابستگی جزو کدام دسته از نیازهای مازلو است؟

1) احترام

2)ایمنی  

3) محبت

4) هنرشناسی

 

- پرسش 13 مشاوره

- افرادی که به راحتی عاشق می شوند ولی به ندرت اتفاق می افتد که از روابطشان ابراز رضایت کنند به کدام نوع دلبستگی تعلق دارند؟

1) آشفته

2) اجتنابی

3) ایمن

4) دوسوگرا

 

- آزمون 14 مشاوره

- براساس نظریه بین نسلی بوئن، الگوهای معیوب براساس کدام مکانیسم به نسل بعدی منتقل می شود؟

1) درون فکنی

2) فرافکنی

3) همانندسازی

4) هم جوشی

 

- سئوال 15 مشاوره

- آگاهی از آگاهی، در کدام مکتب روان درمانی مورد تاکید است؟

1) روان کاوی

2) شخص محوری

3) عقلانی هیجانی رفتاری

4) گشتالت درمانی

 

- سوال 16 مشاوره

- در رفتار درمانی، وقتی مراجع از هدف نامناسب خود آگاه نیست، کاربرد کدام فن مفید است؟

1) انزجار

2) توقف فکر

3) خاموش سازی

4) مواجهه

 

- تست 17 مشاوره

- مطابق دیدگاه کدام نظریه پرداز، نمادسازی تجربه از ریق زبان به تحریف تجربه می انجامد؟

1) آدلر

2) ملانی کلین

3) لاکان

4) ویتگنشتاین

 

- پرسش 18 مشاوره

- وقتی که می پرسیم مداخله های مشاوره ای برای چه کسانی می تواند، موثر باشد و با استفاده از آمار به آن پاسخ می دهیم، وارد چه عرصه ای از رویکردهای مشاوره ای می شویم؟

1) چند فرهنگی

2) یکپارچگی فنی

3) یکپارچگی نظری

4) یکپارچه نگری عوامل مشترک

 

- آزمون 19 مشاوره

- شرایط رازداری در مشاوره، مربوط به کدام نوع قرارداد مشاوره ای است؟

1) اجرایی

2) حرفه ای

3) روان شناختی

4) محرمانگی

 

- سئوال 20 مشاوره

- سوپر در ارزیابی فضای زندگی مراجع و بررسی نقش هایی که او در حال حاضر در زندگی ایفا می کند از کدام فنون استفاده می کند؟

1) خط عمر

2) ژنوگرام شغلی

3) کارت های شغلی

4) رنگین کمان حرفه ای