نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 محيط زيست 2177 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 محيط زيست 2177

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته محیط زیست دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، آموزش محیط زیست می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های محیط زیست امکان شرکت در آزمون دکتری رشته محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش) را دارند.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 محيط زيست 2177
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 423KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات محیط زیست، شامل دروس آمار و روش تحقیق – نظریه های برنامه ریزی محیط زیست – آمایش سرزمین و ارزیابی محیط زیست، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 محیط زیست

- کدام بخش از پانارچی نسبت به سایر مراحل آسیب پذیری بیشتری دارد؟

1) سازماندهی

2) ذخیره سازی

3) بهره برداری

4) رهاسازی انرژی

 

- تست 2 محیط زیست

- لکه ای که حاصل تخریب وسیع اطراف یک ناحیه کوچک است، چه نامیده می شود؟

1) اختلالی

2) باقی مانده

3) محیطی

4) احیاء شده

 

- پرسش 3 محیط زیست

- در کدام واحد کاری، اقلیم براساس تغییرات ظاهری گیاهان مشخص می شود؟

1) بیوتا

2) لندریجن

3) لنداسکیپ

4) لندسیستم

 

- آزمون 4 محیط زیست

- در نظریه مکان یابی خدمات و مکان مرکزی، مهم ترین عامل توزیع مکان های شهری کدام است؟

1) جمعیت

2) دسترسی به منابع

3) زیرساخت

4) بازاریابی

 

- سئوال 5 محیط زیست

- در عکس های هوایی کدام مورد منجر به نشان دادن بافت به هم ریخته می شود؟

1) رسوبات قلیایی

2) سنگ رسوبی

3) سنگ آهک

4) خاک آبرفتی

 

- سوال 6 محیط زیست

- در کدام روش، تعیین مناطق همگن، بالاترین حد پایین ترین گروه و پایین ترین حد بالاترین گروه مشخص می شود؟

1) تعداد شاخص

2) کاربردی

3) تحلیل عامل

4) ریچاردسون

 

- تست 7 محیط زیست

- حوضه های آبریز اصلی کشور ایران در آخرین تقسیم بندی چه تعداد است؟

1) 6

2) 9

3) 10

4) 15

 

- پرسش 8 محیط زیست

- کدام مفهوم، بنای آمایش سرزمین است؟

1) ردپای اکولوژیکی

2) برنامه ریزی

3) ارزیابی توان اکولوژیکی

4) ظرفیت برد

 

- آزمون 9 محیط زیست

- برنامه با هدف «حداکثر سازی تولید غذا، اشتغال و درآمد و حداقل فرسایش خاک» در قالب چه نوع روش برنامه ای، قابل اجرا است؟

1) خطی

2) اقتضایی

3) آرمانی

4) ترکیبی

 

- سئوال 10 محیط زیست

- کاربردهای سامانه خبره به طور موفقیت آمیزی مربوط به کدام بخش از آمایش سرزمین است؟

1) تدوین راهبردها

2) ارزیابی منابع انسانی

3) ارزیابی منابع طبیعی

4) تدوین سیاست های بهره برداری از زمین

 

- سوال 11 محیط زیست

- متولی تهیه طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، کدام نهاد است؟

1) وزارت کشور

2) وزارت راه و شهرسازی

3) سازمان حفاظت محیط زیست

4) سازمان برنامه و بودجه

 

- تست 12 محیط زیست

- حداکثر شیب مناسب برای سکونت گاه انسانی چند درجه معرفی می شود؟

1) 6

2) 9

3) 13

4) 15

 

- پرسش 13 محیط زیست

- به نظر ارکی بوجی، کدام یک از گونه های نظریه ای برنامه ریزی بیش از دو گونه دیگر رشد کرده اند؟

1) روش شناسانه

2) فرایندی

3) درون برنامه ریزی

4) حاشیه برنامه ریزی

 

- آزمون 14 محیط زیست

- کدام تئوری بیان می کند، تمایل و خواسته های نامحدود انسان، سبب افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می شود؟

1) نظریه لیبرالیسم

2) محدودیت رشد

3) نظریه رشد جدید

4) سرمایه داری

 

- سئوال 15 محیط زیست

- کدام نظریه به این مورد اشاره دارد که «اگر چه رشد جمعیت ممکن است تصاعدی باشد، رشد و عرضه مواد غذایی و سایر منابع خطی است»؟

1) مالتوس

2) اقتصاد کلاسیک

3) نظریه خطر اخلاقی

4) نظریه تراژدی منابع مشترک

 

- سوال 16 محیط زیست

- در صورت بررسی «اکوسیستم یک آکواریوم به جای یک دریاچه»، تحلیل به چه روشی صورت می گیرد؟

1) قیاسی

2) صوری

3) تقلیلی

4) تجریدی

 

- تست 17 محیط زیست

- کدام نظریه سازمان، تمرکز اصلی خود را بر روی انسان ها در سازمان قرار داده است؟

1) کلاسیک

2) نئوکلاسیک

3) مدرن

4) بوروکراتیک

 

- پرسش 18 محیط زیست

- کدام نظریه، شاخه ای بین رشته ای و شاخه ای از ریاضیات است که به بررسی رفتار آن دسته از سیستم های دینامیکی می پردازد که به شرایط اولیه بسیار حساس هستند؟

1) آشوب

2) مجموعه ها

3) فرگشت

4) اسکوپوس

 

- آزمون 19 محیط زیست

- صاحب نظران، برنامه ریزی سنتی را با کدام نظریه سیاسی ربط داده و مقابله کرده اند؟

1) دموکراتیک

2) رادیکال

3) لیبرال

4) تکنوکراتیک

 

- سئوال 20 محیط زیست

- کدام روش نظری – عملی برنامه ریزی، برای شرایطی که با عدم قطعیت های زیادی در محیط برنامه ریزی مواجه هستیم مناسب تر است؟

1) مشارکتی

2) جامع

3) عقلانی و اثباتی

4) اقتضایی