نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام 2702 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام 2702

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام 2702
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 433KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مامائی و بیماری های تولید مثل دام، شامل دروس مامایی – بیماری های تولید مثل و اورام پستان – فیزیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل – اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- تعداد کل کروموزوم های سگ و اسب به ترتیب کدام است؟

1) 60 و 64

2) 64 و 60

3) 64 و 78

4) 78 و 64

 

- تست 2 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- کدام مورد سبب افزایش گیرنده های اکسی توسین در اندومتر رحم می شود؟

1) افزایش پروستاگلندین

2) کاهش پروژسترون

3) افزایش پروژسترون

4) کاهش استروژن

 

- پرسش 3 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- موج مینور و امواج ثانویه فولیکولی مادیان در چه زمانی بیشترین میزان وقوع را دارد؟

1) در طی فاز انتقال پاییزه، در انتهای فصل تولید مثلی

2) در طی فاز انتقالی، در ابتدای فصل تولیدمثلی

3) در اواسط فصل تولیدمثلی

4) در فصل غیرتولیدمثلی

 

- آزمون 4 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- در تورمور تخمدانی گرانولوزا – تکا در مادیان، افزایش کدام هورمون در خون به تشخیص قطعی بیماری کمک می کند؟

1) اینهیبین

2) پروستاگلاندین

3) استروژن

4) LH

 

- سئوال 5 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- کدام مورد در رابطه با سلول های سوماتیک شیر بز، صحیح است؟

1) ذاتا نسبت به شیر گاو بیشتر است.

2) نسبت به شیر گوسفند کمتر است.

3) ذاتا نسبت به شیر گاو کمتر است.

4) فقط با ابتلا به ورم پستان بالینی، میزان سلول های سوماتیک افزایش می یابد.

 

- سوال 6 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- معمولا چند درصد گوسفندان در پایان فصل جفت گیری قصر (نازا) هستند؟

1) 3

2) 5

3) 12

4) 18

 

- تست 7 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- برای درمان پیومترا در گربه کدام دارو کاربردی ندارد؟

1) کلوپروستنول

2) آگلپریستون

3) استرادیول 17 بتا

4) کابرگولین

 

- پرسش 8 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- کدام مورد زیر از عوامل خطرزای پرولاپس مهبل در میش است؟

1) وزن کم

2) کمبود کلسیم جیره

3) جیره با فیبر زیاد

4) آبستنی تک قلوی سنگین

 

- آزمون 9 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- کدام مورد در رابطه با هایپرپلازی واژن سگ، صحیح است؟

1) بر اثر پرولاپس واژن اتفاق می افتد.

2) در فحلی های بعد تکرار نمی شود.

3) متعاقب آن سگ مستعد به پرولاپس رحم است.

4) در پاسخ به مقادیر نرمال استروژن خون اتفاق می افتد.

 

- سئوال 10 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- کدام مورد دقیق ترین روش تشخیص گوساله یک ماهه فرمارتین است؟

1) PCR

2) آزمایش طول واژن

3) آزمایش کاریوتیپ

4) اولتراسونوگرافی واژینال

 

- سوال 11 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- چند درصد از گاوهای مبتلا به COF (کیست تخمدان)، فاقد نشانه های فعلی هستند؟

1) حدود 15 درصد

2) کمتر از 30 درصد

3) حدود 50 درصد

4) بیش از 80 درصد

 

- تست 12 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- چرا از سولفونامیدها در درمان عفونت رحمی گاو به صورت داخل رحمی استفاده نمی شود؟

1) باعث اختلال در مکانیسم های دفاعی رحم می شوند.

2) در محیط بی هوازی رحم فعال نیستند.

3)  بخاطر وجود متابولیت های PABA

4) به شدت محرک هستند.

 

- پرسش 13 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- اولین فاز لوتئال در چند درصد گاوها بعد از زایمان، کوتاه (کمتر از 14 روز) هست؟

1) 25

2) 45

3) 54

4) 78

 

- آزمون 14 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- همه گیری سقط جنین کمپیلوباکتریایی گوسفند و بز در چه مرحله ای از آبستنی است؟

1) ماه اول

2) ماه دوم

3) ماه سوم

4) ماه چهارم

 

- سئوال 15 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- کمترین فراوانی باکتری جداشده از ورم پستان تلیسه ها کدام است؟

1) استافیلوکوکوس هایکوس

2) استافیلوکوکوس اورئوس

3) استرپتوکوکوس آگالاکتیه

4) استافیلوکوکوس کروموژنز

 

- سوال 16 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- ضربه به پنیس قوچ ممکن است سبب کدام عارضه شود؟

1) دژنرسانس پنیس

2) آتروفی پنیس

3) پارافیموزیس

4) فیموزیس

 

- تست 17 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- کدام یک از موارد زیر از عوارض دوقلوزایی در مادیان است؟

1) آبستنی کاذب

2) جسم زرد مقاوم

3) آنستروس شیرواری

4)دی استروس مقاوم

 

- پرسش 18 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- کدام یک از ترکیبات به عنوان توکسین بایندر به جیره اضافه می شود؟

1) موننزین

2) بنتونیت

3) بی کربنات سدیم

4) اکسید منیزیم

 

- آزمون 19 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- میزان بروز تخمک گذاری دوتایی در مادیان تحت تاثیر کدام مورد ذیل نیست؟

1) نژاد

2) فصل

3) سن

4) اندازه فولیکلو

 

- سئوال 20 مامائی و بیماری های تولید مثل دام

- ایجاد انکیلوز مفاصل و سخت زایی از مشخصات کدام یک از عوامل است؟

1) آکابان

2) نئوسپورا

3) کلامیدیا

4) بروسلا