نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 قارچ شناسي 2717 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 قارچ شناسي 2717

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 قارچ شناسي 2717
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 410KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات قارچ شناسی، شامل دروس قارچ شناسی و بیماری ها – ایمنی شناسی – باکتری شناسی عمومی – ویروس شناسی و بیماری ها، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 قارچ شناسی

- کدام گونه مالاسزیا در محیط سابورودکستروز آگار  با دمای 32 درجه سانتی گراد و محیط دیکسون آگار با دمای 40 درجه سانتی گراد رشد می کند؟

1) ابتوزا

2) گلوبوزا

3) رستریکتا

4) پکی درماتیس

 

- تست 2 قارچ شناسی

- کدام قارچ در بافت به صورت پلی مرفیک دیده می شود؟

1) کاندیدا دابلی نینسیس

2) کاندیدا تروپیکالیس

3) کاندیدا کروزئی

4) کاندیدا گلابراتا

 

- پرسش 3 قارچ شناسی

- در ترشحات سینوس بیمار مبتلا به سینوزیت، هایف هایی با تیغه میانی و به رنگ قهوه ای مشاهده می شود، کدام عامل زیر مسبب بیماری است؟

1) بای پولاریس

2) آسپرژیلوس

3) رایزوپوس

4) پنی سیلیوم

 

- آزمون 4 قارچ شناسی

- کدام اندامک در رشد راسی هایف نقش دارد؟

1) واکوئل

2) ریبوزوم

3) اشپیتزنکوپر

4) غشای اندوپلاسمی

 

- سئوال 5 قارچ شناسی

- کدام گروه از آنتی بیوتیک های ضد قارچی با مکانیسم افزایش نفوذپذیری غشای سلولی موجب نشت مواد حیاتی درون سلولی و مرگ سلول قارچی می شود؟

1) ایمیدازول ها

2) پلی ان ها

3) آلیل آمین ها

4) اکینوکاندیدن ها

 

- سوال 6 قارچ شناسی

- کدام ترکیب فاقد خاصیت موکولیتیک است؟

1) پانکراتین

2) دی تیو تریتول

3) ان استیل ال سیستئین

4) دی هیدروکسی فنیل آلانین

 

- تست 7 قارچ شناسی

- کدام یک از شاخه های قارچی، ایجاد کلامپ می کند؟

1) آسکومایکوتا

2) کیتریدیومایکوتا

3) بازیدیومایکوتا

4) نئوکالی ماستیگومایکوتا

 

- پرسش 8 قارچ شناسی

- کدام عامل محیطی در دو شکلی شدن موکور موثر است؟

1) عدم وجود دی اکسید کربن

2) شرایط بی هوازی

3) حضور کلسیم

4) فقر غذایی

 

- آزمون 9 قارچ شناسی

- از کدام محیط کشت، برای تهیه آنتی ژن هیستوپلاسمین از قارچ هیستوپلاسما کپسولاتوم استفاده می شود؟

1) آسپاراژین

2) استات آگار

3) نوترنیت آگار

4) عصاره سیستئین فسفات

 

- سئوال 10 قارچ شناسی

- به دنبال انتشار خونی بلاستومایس درماتیتیدیس، کدام بافت بیشتر درگیر می شود؟

1) مغز

2) پوست

3) مفاصل

4) استخوان

 

- سوال 11 قارچ شناسی

- اسپور غیرجنسی بیماری زای کوکسیدیوئیدس ایمیتیس کدام است؟

1) آرتروکونیدی

2) بلاستوکونیدی

3) کلامیدوکونیدی

4) اسپورانژیوسپور

 

- تست 12 قارچ شناسی

- استفاده از کدام ماده، وجه مشترک محیط های کشت برای ایجاد مرحله مخمری در قارچ های دوشکلی است؟

1) پپتون

2) سیستئین

3) عصاره مخمر

4) آسپاراژین

 

- پرسش 13 قارچ شناسی

- کدام یک از قارچ های دوشکلی زیر در بدن میزبان به روش تولید اندوسپور تکثیر می یابد؟

1) بلاستومایسس درماتیتیدیس

2) هیستوپلاسما کپسولاتوم

3) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس

4) پنی سیلیوم مارنفئی

 

- آزمون 14 قارچ شناسی

- کدام قارچ، تمایل بیشتری به سیستم رتیکولواندوتلیال دارد؟

1) کریپتوکوکوس نئوفورمنس

2) هیستوپلاسما کپسولاتوم

3) اسپوروتریکس شنکئی

4) کاندیدا آلبیکانس

 

- سئوال 15 قارچ شناسی

- کدام یک از داروهای ضد قارچی برای درمان تمامی اشکال اسپوروتریکوزیس کاربرد دارد؟

1) تربینافین

2) ایتراکونازول

3) گریزئوفولوین

4) یدیدپتاسیم اشباع

 

- سوال 16 قارچ شناسی

- دستگاه زایشی قارچ در کدام عفونت قابل مشاهده است؟

1) آسپرژیلوما

2) اسپرژیلوزیس مهاجم

3) آسپرژیلوزیس آلرژیک

4) اندوکاردیت آسپرژیلوس

 

- تست 17 قارچ شناسی

- کدام یک از قارچ ها عامل ایجاد کننده مایستومای کاذب هستند؟

1) آسپرژیلوس فومیگاتوس

2) مادورلا مایستوماتیس

3) اکتینومادورا مادوره

4) تریکوفایتون روبروم

 

- پرسش 18 قارچ شناسی

- با کشت گرانول های زرد تا قهوه ای رنگ از ضایعات زیرپوستی بیمار مبتلا به مایستوما، رشد کلنی کدام ارگانیسم محتمل است؟

1) استرپتومایسس سومالینسیس

2) سودوآلشریا بوئیدی

3) اکتینومادورا مادوره

4) فوزاریوم سولانی

 

- آزمون 19 قارچ شناسی

-  از ترشحات فیستول پای یک کشاورز مبتلا به مایستوما گرانول های قرمزخارج شده است، عامل بیماری کدام یک از ارگانیسم ها است؟

1) اکتینومادورا پلتیری

2) سودوآلشریا بوئیدی

3) مادورلّا گریزه آ

4) فوزاریوم سولانی

 

- سئوال 20 قارچ شناسی

- در محیط کشت خون کدام گونه کاندیدا زودتر رشد می کند؟

1) گلابراتا

2) کفیر

3) کروزئی

4) تروپیکالیس