نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 فناوري توليد مثل در دامپزشکي 2720 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 فناوري توليد مثل در دامپزشکي 2720

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 فناوري توليد مثل در دامپزشکي 2720
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 430KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات فناوری تولید مثل در دامپزشکی، شامل دروس فیزیولوژی تولید مثل – جنین شناسی – مامایی – اصول انتخاب و تقلیح مصنوعی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- کمترین تعداد اسپرم در هر انزال مربوط به کدام گونه است؟

1) گاو

2) قوچ

3) نریان

4) خوک

 

- تست 2 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- کدام مورد در خصوص استفاده از ملاتونین در گوسفند و بز، نادرست است؟

1) تغذیه حیوان باید خوب باشد.

2) میش باید حداقل 36 روز و قوچ 42 روز تحت تاثیر ملاتونین باشد.

3) باید حداقل 35 تا 40 روز پس از آغاز دوره آنستروس طبیعی تجویز شود.

4) بلافاصله پس از شروع زایش گله می توان از آن برای جلو انداختن جفت گیری در خارج از فصل استفاده کرد.

 

- پرسش 3 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- میزان بروز تخمک گذاری دوتایی در مادیان تحت تاثیر کدام مورد ذیل نیست؟

1) نژاد

2) فصل

3) سن

4) اندازه فولیکول

 

- آزمون 4 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- اولین فاز لوتئال در چند درصد گاوها بعد از زایمان، کوتاه (کمتر از 14 روز) هست؟

1) 25

2) 45

3) 54

4) 78

 

- سئوال 5 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- کدام یک از دلایل، علت اینرسی اولیه رحم گاو نیست؟

1) هیپوکلسمی

2) اختلالات هورمونی

3) خستگی رحم

4) کشیدگی بیش از حد رحم

 

- سوال 6 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- در گاو، خونریزی مختصر از ناحیه واژن در کدام مرحله از سیکل استروس طبیعی قلمداد می شود؟

1) دای استروس

2) مت استروس

3) پرو استروس

4) استروس

 

- تست 7 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- در مادیان منشأ سلول های لوتئال کدام است؟

1) سلول های گرانولوزا و تکای داخلی

2) سلول های تکای داخلی و خارجی

3) سلول های تکای داخلی

4) سلول های گرانولوزا

 

- پرسش 8 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- تحلیل جسم زرد در هر مرحله ای از آبستنی منجر به سقط در کدام حیوان می شود؟

1) بز

2) گاو

3) میش

4) مادیان

 

- آزمون 9 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- چرخش رحم گاو در کدام یک از مراحل زایش گاو اتفاق می افتد؟

1) اواخر مرحله اول و اوایل مرحله دوم

2) قبل از آمادگی دام برای زایش

3) ابتدای مرحله دوم

4) اوایل مرحله اول

 

- سئوال 10 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- کدام یک از اندام های منشأ گرفته از مجاری مزونفریک نیست؟

1) آمپولا

2) پنیس

3) پروستات

4) مجرای دفران

 

- سوال 11 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- کدام یک از عوامل، روی رشد جنین بیشترین تاثیر را دارد؟

1) گونه حیوان

2) جنس فتوس

3) سن مادر

4) تغذیه

 

- تست 12 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- آخرین غشایی که در دوره جنینی گوسفند تشکیل می شود، کدام است؟

1) آمنیوتیک

2) آلانتوئیس

3) اکتودرم

4) کوریوآمنیون

 

- پرسش 13 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- تعداد کل کروموزوم های سگ و اسب به ترتیب کدام است؟

1) 60 و 64

2) 64 و 60

3) 64 و 78

4) 78 و 64

 

- آزمون 14 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

-کدام مورد سبب افزایش گیرنده های اکسی توسین در اندومتر رحم می شود؟

1) افزایش پروستاگلندین

2) کاهش پروژسترون

3) افزایش پروژسترون

4) کاهش استروژن

 

- سئوال 15 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- فاز استاتیک در موج فولیکولی گاو شامل کدام مورد است؟

1) فراخوان و انتخاب است.

2) تحلیل فولیکول غالب است.

3) غالبیت و آترزی فولیکول های subordinate است.

4) آمادگی برای تخمک گذاری یا تحلیل فولیکول است.

 

- سوال 16 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- موج مینور و امواج ثانویه فولیکولی مادیان در چه زمانی بیشترین میزان وقوع را دارد؟

1) در طی فاز انتقال پاییزه، در انتهای فصل تولیدمثلی

2) در طی فاز انتقالی، در ابتدای فصل تولیدمثلی

3) در اواسط فصل تولید مثلی

4) در فصل غیرتولیدمثلی

 

- تست 17 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- عمل اولیه LH بر روی سلول های کدام بافت از دام های نر است ؟

1) لوله های سمی نیفر

2) لیدیگ

3) سرتولی بیضه

4) لوله های سمی نیفر و سرتولی

 

- پرسش 18 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- کاهش شدید پروژسترون مادری در طی دو سوم انتهای آبستنی و افزایش آن در انتهای آبستنی (پیک در 48 ساعت آخر) از خصوصیات کدام حیوان است؟

1) شتر

2) مادیان

3) سگ

4) گربه

 

- آزمون 19 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- سیستم تبادل متقابل وریدی – سرخرگی در تخمدان کدام گونه وجود ندارد؟

1) شتر

2) میش

3) مادیان

4) گاو

 

- سئوال 20 فناوری تولید مثل در دامپزشکی

- طول عمراسپرم کدام دام بیشتر است؟

1) گاو

2) اسب

3) گوسفند

4) خوک