نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 روان شناسي 2150 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 روان شناسي 2150

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته روانشناسی (روانشناسی بالینی - روانشناسی سلامت - خانواده و سلامت جنسی - روانشناسی صنعتی و سازمانی - علوم شناختی، روانشناسی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش مجموعه روانشناسی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی، روان شناسی، بهداشت و درمان، توان بخشی (علوم پزشکی)، مشاوره امکان شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی (روانشناسی بالینی - روانشناسی سلامت - خانواده و سلامت جنسی - روانشناسی صنعتی و سازمانی - علوم شناختی، روانشناسی) را دارند.

 

 

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 روان شناسي 2150
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 406KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات روان شناسی، شامل دروس روان شناسی رشد و شخصیت – آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی) – آسیب شناسی روانی - نوروسایکولوژی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 روان شناسی

- در کدام نوع افازی که به علت قطع رشته های بین ناحیه ورنیکه و بروکا ایجاد می شود، بیمار نمی تواند کلماتی را که ما می گوییم، تکرار کند؟

1) هدایتی

2) آنارتری

3) دیزارتری

4)نام گذاری

 

- تست 2 روان شناسی

- کدام ساختار سیستم لمبیک، در پردازش های اجتماعی دخیل است؟

1) بادامه

2) هیپوکامپ

3) شکنج کمربندی

4) عقده های قاعده ای

 

- پرسش 3 روان شناسی

- در فرایند ذهن خوانی براساس نورون های آیینه ای، کدام ساختار نقش حیاتی دارد؟

1) آمیگدال

2) هیپوکامپ

3) قشرپیش پیشانی

4) لب گیجگاهی

 

- آزمون 4 روان شناسی

- رفتار جنسی، تحت تاثیر کدام ساختار مغزی قرار دارد؟

1) لب گیجگاهی

2) لب پیشانی

3) لب آهیانه ای

4) سیستم لیمبیک

 

- سئوال 5 روان شناسی

- سیالیت کلامی، وابسته به فعالیت کدام سمت مغز است؟

1) ورنیکه

2) مسیر کمانی

3) قشر پیش پیشانی

4) قشر حرکتی و پیش حرکتی پیشانی

 

- سوال 6 روان شناسی

- در تبیین سبب شناسی رفتار نابهنجار، وقتی تجربیات یادگیری گذشته مطرح می شود، با کدام عامل سروکار داریم؟

1) زیستی

2) روان شناختی

3) اجتماعی - فرهنگی

4) زیستی – روانی - اجتماعی

 

- تست 7 روان شناسی

- کدام رویکرد روان شناختی، اختلال های روانی را به صورت مشکلاتی می داند که از توانایی فرد در دستیابی به آسایش ذهنی و احساس خشنودی جلوگیری می کند؟

1) رفتاری

2) شناختی

3) مثبت نگر

4) روان تحلیل گری

 

- پرسش 8 روان شناسی

- چشم انداز آینده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، بر کدام اساس استوار است؟

1) علایم و نشانه ها

2) سیر (روند) و علایم

3) شیوۀ پدیدآیی و علایم

4) علت های زیربنایی و نشانه ها

 

- آزمون 9 روان شناسی

- رد کردن تشخیص های جایگزین، بیانگر چه مفهومی در آسیب شناسی روانی است؟

1) تشخیص اولیه

2) تشخیص اصلی

3) همبودی

4) تشخیص اقتراقی

 

- سئوال 10 روان شناسی

- تحلیل رشد درمان جو وعواملی که ممکن است بر وضع کنونی او تاثیر گذاشته باشد، بیانگر چه مفهومی است؟

1) زمینه یابی

2) تدوین موردی

3) سبب شناسی

4) بیماری پذیری - استرس

 

- سوال 11 روان شناسی

- عنصر اساسی افسردگی، کدام است؟

1) ملالت

2) بی خوابی

3) احساس بی ارزشی

4) افکار مکرر مرگ

 

- تست 12 روان شناسی

- تحریک پذیری مزمن و شدید و طغیان های خشم مکرر، بیانگر کدام اختلال در کودکان است؟

1) سلوک

2) کنترل تکانه

3) نافرمانی مقابله ای

4) بی نظمی خلق اخلال گر

 

- پرسش 13 روان شناسی

- در پاسخ به این سوال که «چرا این پسر غمگین است؟»، به کدام مفهوم روان شناختی تمرکز می شود؟

1) توجه پیچیده

2) عملکرد اجرایی

3) شناخت اجتماعی

4) ادراک ساختاری

 

- آزمون 14 روان شناسی

- در کدام روش کنترل متغیرهای مزاحم، می توان یک متغیر را وارد مطالعه کرد و اثر آن را همراه با متغیر مستقل مورد تحلیل قرار داد؟

1) انتخاب و جایگزین کردن تصادفی

2) لحاظ کردن متغیر به عنوان متغیر همپراش

3) جور کردن آزمودنی ها براساس یک یا چند متغیر

4) حذف یا ثابت نگهداشتن متغیرهای ناخواسته

 

- سئوال 15 روان شناسی

- در طرح آزمایشی تک آزمودنی، اگر قصد داشته باشیم یک رفتار هدف را در گام های مجزا و به شیوۀ پله پله اصلاح کنیم، کدام طرح مناسب است؟

1) اثر آزمایشی متناوب

2) بازگشتی

3) چند خط پایه ای

4) ملاک متغیر

 

- سوال 16 روان شناسی

- اگر دو شیء را به طور همزمان و با هم در میدان بینایی راست و چپ بیمار قرار دهیم و فرد نتواند شیئی را که در میدان بینایی سمت راست قرار دارد، ببیند و از آن نام ببرد، نوع آسیب و منطقه آسیب دیده کدام است؟

1) شدید -  پس سری راست

2) شدید – آهیانه ای چپ

3) خفیف – پس سری چپ

4) خفیف – پس سری راست

 

- تست 17 روان شناسی

- «نمایشی، احساساتی و دمدمی مزاج بودن»، جزو نشانه های کدام ختلال شخصیت است؟

1) ضد اجتماعی

2) وابسته

3) اجتنابی

4) وسواسی

 

- پرسش 18 روان شناسی

- کدام مورد، جانبی شدن در سیستم شنوایی را بهتر توصیف می کند؟

1) سیستم شنوایی، کاملا متقاطع است.

2) هرگوش، اطلاعات را به نیمکره مقابل مغز ارسال می کند.

3) هرگوش، اطلاعات را به نیمکره همسوی مغز ارسال می کند.

4) هر دو گوش، اطلاعات را به هر دو نیمکره مغز ارسال می کنند.

 

- آزمون 19 روان شناسی

- اگر در یک فیلم، فردی خودش صحبت کند و یک بار واقعیت را بگوید و بار دیگر دروغ بگوید، کدام گروه در تشخیص واقعیت، بهتر عمل خواهند کرد؟

1) هنرپیشه ها

2) افراد بهنجار دارای هوش بالا

3) افراد دچار آسیب نیمکره چپ

4) افراد دچار آسیب نیمکره راست

 

- سئوال 20 روان شناسی

- کدام ساختارهای زیر قشری در دوره نوجوانی، دچار تغییرات بیشتری می شوند؟

1) هسته آکامبنس – آمیگدال - هیپوکامپ

2) هسته آکامبنس – آمیگدال - هیپوتالاموس

3) شکنج کمربندی – آمیگدال – عقده های قاعده ای

4) هسته آکامبنس – آمیگدال – عقده های قاعده ای