نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 حقوق بين الملل عمومي 2156 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 حقوق بين الملل عمومي 2156

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته حقوق بین الملل عمومی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش حقوق بین الملل عمومی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، تمامی گرایش های علوم سیاسی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی را دارند.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 حقوق بين الملل عمومي 2156
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 615KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ، شامل دروس حقوق بین الملل عمومی – حقوق سازمان های بین المللی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 حقوق بین الملل عمومی

- از منظر حقوق مسئولیت بین المللی، برچه اساسی، فسخ موافقت نامه 1907 ناظربر مأموریت مورگان شوستر آمریکایی توسط ایران در سال 1911، قابل توجیه است؟

1) ضرورت

2) اجبار

3) فورس ماژور

4) منع مداخله در امور داخلی

 

- تست 2 حقوق بین الملل عمومی

- محدود ساختن انتساب اعمال خارج از حدود اختیارات به دولت به موارد تجاوز فاحش، ناشی از قیاس ناروای وقایع حقوقی بین المللی، با کدام مورد است؟

1) اعمال یک جانبه

2) اعمال قضائی

3) قواعد حقوقی

4) اعمال حقوقی

 

- پرسش 3 حقوق بین الملل عمومی

- کدام یک از محاکم کیفری بین المللی، در چارچوب نظام دادگستری داخلی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی تشکیل شده است؟ «دادگاه ویژه .................»

1) عراق

2) سیرالئون

3) لبنان

4) تی مور شرقی

 

- آزمون 4 حقوق بین الملل عمومی

- در کدام یک از پرونده های زیر، عدم جانشینی دولت جدید در عمل متخلفانه دولت قبلی، مورد ایراد قرار گرفت و کنار گذاشته شد؟

1) کوزوو

2) نامی بیا

3) گابچیکی ناگیماروس

4) فانوس های دریایی

 

- سئوال 5 حقوق بین الملل عمومی

- در انتساب اعمال متخلفانه به سازمان های بین المللی، کدام یک از عوامل زیر، مدنظر قرار نخواهد گرفت؟

1) رابطه نهادین و سازمانی

2) نظارت و کنترل

3) سرزمینی

4) پذیرش بعدی

 

- سوال 6 حقوق بین الملل عمومی

- در کدام مورد برای انتساب عمل متخلفانه، از ایدۀ «دولت دفاکتو» استفاده شده است؟

1) شورشیان پیروز

2) دولت تحت اجبار

3) قدرت اشغالگر

4) سرزمین تحت قیمومت

 

- تست 7 حقوق بین الملل عمومی

- نظام هرمی شکل قواعد حقوقی بین المللی، با کدام نظریه مطابقت دارد؟

1) سلسله مراتب قدرت

2) همبستگی اجتماعی

3) حقوقی محض کلسن

4) حقوق طبیعی جدید

 

- پرسش 8 حقوق بین الملل عمومی

- در کدام معاهده حقوق بشری، قید تخطی یا عدول از اجرای تعهدات حقوق بشری در وضعیت اضطرار عمومی، پیش بینی نشده است؟

1) منشور عربی حقوق بشر

2) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

3) منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

4) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی

 

- آزمون 9 حقوق بین الملل عمومی

- همزیستی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی، در کدام رأی مورد تصریح قرار گرفت؟

1) اِلسی

2) برادران لاگراند

3) کارخانه خمیرکاغذ

4) گابچیکی ناگیماروس

 

- سئوال 10 حقوق بین الملل عمومی

- براساس کدام معیار، نقض های بالقوه در سیستم شکایت فردی در نظام بین المللی حقوق بشر، قابل طرح است؟

1) جدی بودن نقض

2) پیش بینی پذیری نقض

3) گسترده بودن نقض

4) مداومت و استمرار نقض

 

- سوال 11 حقوق بین الملل عمومی

- کدام عامل، هیچ نقشی در انتساب فعل یا ترک فعل اشخاص خصوصی به دولت ایفا نمی کند؟

1) تابعیت

2) اعمال کنترل

3) تأیید بعدی

4) اعمال حاکمیتی

 

- تست 12 حقوق بین الملل عمومی

- مقدمه منشور سازمان ملل متحد، به کدام مورد نپرداخته است؟

1) دموکراسی و مشارکت دادن مردم در امر حکومت

2) اعتقاد همه جانبه دولت ها به حق های بنیادی بشر

3) حیثیت و اعتبار شخصیت انسانی

4) برابری ملت ها

 

- پرسش 13 حقوق بین الملل عمومی

- از سوی چه رکنی، ارجاع حل اختلاف های اداری سازمان ملل متحد به میانجیگری، امکان پذیر نیست؟

1) دفتر معاضدت حقوق کارمندان

2) گروه نظارت سلسله مراتبی

3) قضات دادگاه اداری

4) دبیرکل سازمان ملل متحد

 

- آزمون 14 حقوق بین الملل عمومی

-کدام یک از اصول زیر، در زمرۀ اصول هفتگانه روابط دوستانه فی مابین دولت ها در سند «اصول حاکم بر همکاری و روابط دوستانه فی مابین دولت ها براساس منشور ملل متحد»، درج نشده است؟

1) برابری دولت های حاکم

2) همزیستی مسالمت آمیز

3) منع مداخله در امور داخلی

4) اجرای تعهدات با حُسن نیت

 

- سئوال 15 حقوق بین الملل عمومی

- کدام شرط در مورد صدور قرار دستورموقت، ناشی از رویه دیوان بین المللی دادگستری است؟

1) فوریت

2) اقناع پذیری

3) صلاحیت اجمالی

4) خطر ورود خسارات جبران ناپذیر

 

- سوال 16 حقوق بین الملل عمومی

- طبق حقوق بین الملل معاهداتی، استفاده از کدام تسلیحات ممنوع نشده است؟

1) لیزری کورکننده

2) میکروبی

3) مین های ضدّ تانک

4) بمب های خوشه ای

 

- تست 17 حقوق بین الملل عمومی

- کنترل مؤثر، در تعریف کدام یک از جنایات واقع در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به صراحت مورد توجه قرار گرفته است؟

1) جنایت جنگی

2) نسل زدایی

3) جنایت بر ضدّ بشریت

4) جنایت تجاوز

 

- پرسش 18 حقوق بین الملل عمومی

- کدام روش غیرحقوقی، در حلّ اختلاف های اداری در سازمان ملل متحد، مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) سازش

2) شبه دادرسی

3) آمبودزمان

4) مساعی جمیله (پایمردی)

 

- آزمون 19 حقوق بین الملل عمومی

- امکان عضویت دیگر سازمان های بین المللی، در کدام سازمان وجود ندارد؟

1) شورای اروپا

2) سازمان جهانی تجارت

3) بانک اروپایی ترمیم و توسعه

4) بانک اروپایی سرمایه گذاری

 

- سئوال 20 حقوق بین الملل عمومی

- سند تأسیس کدام یک از نهادهای بین المللی زیر، قطعنامه ای است که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است؟

1) شورای حقوق بشر

2) سازمان جهانی بهداشت

3) برنامه ملل متحد برای توسعه

4) کمیساریای عالی پناهندگان