نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 تاريخ و تمدن ملل اسلامي 2132 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 تاريخ و تمدن ملل اسلامي 2132

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های تاریخ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی را دارند.

 

 

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 تاريخ و تمدن ملل اسلامي 2132
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 644KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات تاریخ و تمدن ملل اسلامی، شامل دروس زبان عربی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- نخستین مترجم قرآن کریم به لاتین که بود؟

1) مرقس طلیطلی

2) پطروس مکرّم

3) هرمان دالماتی

4) رابرت کایتانی

 

- تست 2 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کدام مورد یکی از ویژگی های علم (حصولی) با نظر به معلوم از منظر اسلامی، نیست؟

1) اکتشافی است.

2) مطابق با واقع است.

3) ساختنی است.

4) از ثبات برخوردار است.

 

- پرسش 3 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کدام مورد را می توان از روش های تعلیمی در نظام آموزشی مسلمانان تلقی کرد؟

1) املاء

2) مباحثه

3) روایت

4) حلقه و مجلس

 

- آزمون 4 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کدام مورد درباره مجازات های بازاریان و صاحبان مشاغل از سوی محتسب، درست نیست؟

1) تجریس و تشهیر

2) حبس و تعنیف

3) اجرای حدود شرعی

4) امحای مواد و کالاهای فاسد

 

- سئوال 5 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- مدارس صابرین، عطارین، بوعنانیه پیرامون کدام مسجد جامع تاسیس شدند؟

1) قیروان

2) زیتونه

3) فسطاط

4) قرویین

 

- سوال 6 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- استفاده از ایوان های کم عرض و بلند و بهره گیری از تزئینات گچ رنگی، از ویژگی های بارز کدام سبک از معماری در جهان اسلام است؟

1) مدّجنی

2) تیموری

3) سلجوقی

4) ایلخانی

 

- تست 7 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- پیش نویس، صدور و تحریر نسخه های فرمان ها و احکام (جز احکام مالی) در تشکیلات عثمانی، برعهده کدام گروه بود؟

1) دیوان همایون

2) رئوس قلمی

3) دیوان قلمی یا بای لقجی قلمی

4) تحویل قلمی یا نشان قلمی

 

- پرسش 8 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- عبدالله بن فضل از نگارگران مکتب بغداد، کدام اثر را تصویرگری کرده است؟

1) خواص العقاقیر

2) کتاب الادویة

3) کتاب النبات

4) کتاب الحشائش

 

- آزمون 9 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کدام اثر در موضوع مثلثات نیست؟

کتاب الفخری کرجی

2) مقالید علم الهیئه بیرونی

3) المجسطی ابوالوفای بوزجانی

4) کشف القناع خواجه نصیرالدین طوسی

 

- سئوال 10 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- سازنده بزرگترین ذات السدس جداری موسوم به سدس فخری چه کسی بود؟

1) زرقالی طلیطلی

2) ابوالوفای بوزجانی

3) ابومحمود خجندی

4) مؤیدالدین عُرضی

 

- سوال 11 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- نظریه ابن هیثم معروف به «مسئله الهازن»، درباره کدام موضوع است؟

1) رؤیت

2) آینه کروی

3) رنگین کمان

4) انکسار نور و حداقل زمان

 

- تست 12 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کاربرد اصلی «میزان الحکمه» یا «ترازوی حکمت» خازنی چه بود؟

1) توزین مواد و کالاها در داد و ستدها

2) اندازه گیری دقیق مواد در کیمیاگری

3) اندازه گیری وزن مخصوص اجسام

4) اندازه گیری دقیق در ترکیب داروها

 

- پرسش 13 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کدام مورد بیانگر ویژگی بسیار مهم در روش تاریخ نگاری اسلامی و نوشته های تاریخی مورخان مسلمان است؟

1) خبر - إسناد

2) نقل و توصیف

3) تحلیل عقلی

4) نقد سندی

 

- آزمون 14 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- مطالب کدام کتاب، مشتمل بر وقایع اواخر دوره تیموری، آق قویونلو و اوایل دوره صفوی است؟

1) روضة الصفا

2) احسن التواریخ

3) عالم آرای امینی

4) مطلع السعدین و مجمع البحرین

 

- سئوال 15 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کدام عامل سبب آغاز تاریخ نگاری ایرانی در دوره اسلامی به زبان فارسی شد؟

1) تشکیل سلسله های ایرانی

2) ظهور نهضت شعوبیه

3) تحول زبان و الفبای پهلوی به فارسی

4) ورود دبیران و منشیان ایرانی به دستگاه خلافت

 

- سوال 16 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کدام یک از مورخان مسلمان در گردآوری و ثبت روایات تاریخی عصر نبوت به آیات ناظر بر رویدادهای تاریخی هم توجه داشتند؟

1) عروة بن زبیر، بلاذری، طبری

2) عروة بن زبیر، محمد بن شهاب زهری، واقدی

3) محمد بن شهاب زهری، واقدی، بلاذری

4) سیف بن عمر، عروة بن زبیر، خلیفة بن خیاط

 

- تست 17 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- آزادی کشتیرانی برای تمام دولت ها در دریای سیاه و رودخانه دانوب و پذیرش تحت الحمایگی بلغارستان و رومانی برای دولت عثمانی، به ترتیب جزو مفاد کدام معاهده و میان کدام کشورها است؟

1) استانبول – فرانسه و عثمانی

2) پاریس – عثمانی و روسیه

3) پاریس – فرانسه و عثمانی

4) استانبول – عثمانی و اتریش

 

- پرسش 18 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- به موجب کدام معاهده و در دوره سلطنت کدام شاه صفوی، بغداد، بصره و بخشی از کردستان غربی به عثمانی و در مقابل آذربایجان شرقی، ارمنستان و گرجستان به ایران واگذار شد؟

1) معاهده دوم استانبول – شاه سلیمان

2) معاهده دوم استانبول – شاه صفی

3) معاهده قصرشیرین – شاه صفی

4) معاهده قصر شیرین – شاه سلیمان

 

- آزمون 19 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- شهر بورسه به دست کدام حاکم عثمانی و در چه سالی فتح شد؟

1) مراد دوم، 817 ق

2) اورخان، 817 ق

3) مراد اول، 717 ق

4) اورخان، 717 ق

 

- سئوال 20 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- کدام منطقه، قلمروی اصلی جانشینان تیمور بود؟

1) خراسان بزرگ

2) ماوراءانهر و خراسان بزرگ

3) خراسان بزرگ، فارس و آذربایجان

4) ایران، خراسان بزرگ، سند و هند