نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 2704 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 2704

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 2704
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 366KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات بیماری های داخلی دام های بزرگ، شامل دروس بیمارهای داخلی دام های بزرگ – اصول معاینه دام – بیماری های متابولیک – مسمومیت دام، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- ضایعات استخوانی در مسمومیت با سرب در کدامیک از دام ها اتفاق می افتد؟

1) بره

2) بزغاله

3)گوساله

4) کره اسب

 

- تست 2 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- سنتز کشنده بر روی کدام یک از ترکیبات در بدن اتفاق می افتد؟

1) اتیلن گلیکول

2) گوسیپول

3) سلنیوم

4) سرب

 

- پرسش 3 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- نمود بالینی اصلی مسمومیت با خرزه، کدام گزینه است؟

1) هماچوری

2) هموگلبینوری

3) نشانه های قلبی

4) نشانه های تنفسی

 

- آزمون 4 بیماری های داخلی دام های بزرگ

-معتبر ترین ماده کتونی برای تشخیص کتوز کدام یک است؟

1) اسید استیک

2) اسید استواستیک

3) اسید کتوگلوتاریک

4) اسیدبتا هیدروکسی بوتیریک

 

- سئوال 5 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- کمبود کدام عنصر در جیره به افزایش رخداد هموگلوبینوری بعد از ایمان کمک می کند؟

1) مس

2) سلنیوم

3) روی

4) مولیبدن

 

- سوال 6 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- استئودیستروفی فیبروزان در کدام گروه از دام ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1) بز و گاو

2) بز و اسب

3) گاو و گوسفند

4) بز و گوسفند

 

- تست 7 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- درمان اختصاصی کدام بیماری، امکان بروز سندرم هیپوکالمی در گاو را افزایش می دهد؟

1) کتوز

2) تب شیر

3) هیپومنیزمی

4) هموگلوبینوری پس از زایمان

 

- پرسش 8 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- علت تفاوت انواع مختلف تک سمی ها در ابتدا به هایپرلیپمیا چیست؟

1) نوع کار و استفاده از آن ها

2) میزان تولید کتون بادی در کبد

3) مقاومت به انسولین بافت های محیطی

4) نوع جیره غذایی مورد مصرف آن ها

 

- آزمون 9 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- در اکلامپسی زایمانی اسب (تتانی مادیان شیرده) عیار کدام مورد در خون حتما کاهش یافته است؟

1) فسفر

2) منیزیم

3) کلسیم

4) منگنز

 

- سئوال 10 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- استفاده از کدام مورد در اسب های مبتلا به بیماری صبح دوشنبه یا رابدومیولیز توصیه نمی شود؟

1) فنی توئین

2) دگزامتازون

3) بی کربنات سدیم

4) کلرور سدیم هایپرتونیک

 

- سوال 11 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- در کدام یک از دام ها در قسمت انتهایی پیشابراه دایور تیکول وجود دارد؟

1) مادیان

2) گاو نر

3) گاو ماده

4) نریان

 

- تست 12 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- اخذ غذا در کدام یک از دام ها با دو اندام لب و زبان انجام می شود؟

1) گاو

2) گوسفند

3) اسب

4) گاومیش

 

- پرسش 13 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- نبض در اسب از طریق کدام سرخرگ اخذ می شود؟

1) رانی

2) دمی

3) کاروتید

4) صورت

 

- آزمون 14 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- در انباشتگی شیردان اتساع در کدام یک از نواحی توپوگرافیک شکم دیده می شود؟

1) یک چهارم پایینی راست

2) یک چهارم بالایی راست

3) یک چهارم پایینی چپ

4) نیمه راست

 

- سئوال 15 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- علت کدر بودن رنگ ادرار در اسب در حالت طبیعی به علت وجود کدام مورد در ادرار است؟

1) رنگدانه ها

2) کتون بادی

3) کربنات کلسیم

4) کست های پروتئینی

 

- سوال 16 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- بالا رفتن کدام شاخص سرمی برای تشخیص بیماری کبدی اختصاصی تر است؟

1) اسیدهای صفراوی

2) آسپارتات آمینوترانسفراز

3) بیلی روبین

4) کلسترول

 

- تست 17 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- کدام یک از عوامل عفونی در نوع اسب می تواند منجر به تورم غده بزاقی شود؟

1) مایکوباکتریوم

2) کورینه باکتریوم

3) باسیلوس آنتراسیس

4) استرپتوکوکوس اکوئی

 

- پرسش 18 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- در موارد کولیک، استفاده از کدام داروهای ضد درد می تواند حرکات روده را تشویق کند؟

1) فلونیکسین

2) لیدوکائین

3) نآتروپین

4) زایلازین

 

- آزمون 19 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- در نشخوارکنندگان اعمال حرکتی دستگاه گوارش در کدام بخش از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1) پیش معده ها

2) روده کوچک

3) روده بزرگ

4) شیردان

 

- سئوال 20 بیماری های داخلی دام های بزرگ

- در گاوها وجود آبسه مزمن در قسمتی از بدن، دام را بیشتر برای رخداد کدام بیماری مستعد می کند؟

1) نفروز

2) میوکاردیت

3) اندوکاردیت

4) ترومبوز ریوی