نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 بيماري شناسي گياهي 2440 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 بيماري شناسي گياهي 2440

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و طرح آزمایش های کشاورزی، نمونه سوال بیماری شناسی گیاهی، نمونه سوال آفت شناسی گیاهی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 بيماري شناسي گياهي 2440
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 461KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات بیماری شناسی گیاهی، شامل دروس بیماری های گیاهی – مدیریت بیماری های گیاهی – قارچ شناسی تکمیلی – ویروس شناسی گیاهی – پروکاریوت های بیماری زای گیاهی – اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 بیماری شناسی گیاهی

- مهم ترین وجه تمایز افراد نر نماتدهای ریشه گرهی و سیستی، کدام است؟

1) وجود بورسا و فاسمید

2) نحوه هم پوشانی مری نسبت به روده

3) میزان رشد شبکه کوتیکولی سر و استایلت

4) فاصله محل کلوآک (منفذ مشترک دفعی – تناسلی) تا انتهای دم

 

- تست 2 بیماری شناسی گیاهی

- کدام گروه از حشرات در انتقال جمینی ویروس ها، نقش دارند؟

1) شپشک ها، زنجرک ها و سفیدبالک ها

2) شپشک ها، شته ها و سفیدبالک ها

3) شته ها، زنجرک ها وسفیدبالک ها

4) شته ها، شپشک ها، زنجرک ها و سفیدبالک ها

 

- پرسش 3 بیماری شناسی گیاهی

- کدام مراحل عفونت زایی، به عنوان تعیین کنندۀ دامنۀ میزبانی محسوب می شوند؟

1) رهایش ژنوم و همانندسازی

2) همانندسازی و حرکت ویروس در گیاه

3) حرکت ویروس در گیاه وانتقال با ناقل بیولوژیک

4) رهایش ژنوم، همانندسازی و حرکت ویروس در گیاه

 

- آزمون 4 بیماری شناسی گیاهی

- کدام نوع جهش، مبنای تجزیه و تحلیل برای فیلوژنی مولکولی قارچ ها است؟

1) افزایش

2) جانشینی

3) حذف

4) وارونگی

 

- سئوال 5 بیماری شناسی گیاهی

- کدام مورد دربارۀ اعضای زیرشاخه پوکسینیومیکوتینا، نادرست است؟

1) بازیدیوکارپ و هایمنیوم در آن ها دیده نمی شود.

2) دیواره سلولی آن ها مقادیر زیادی قند مانوز دارد.

3) دیواره های عرضی از نوع بشکه ای و پارنتزوم دارند.

4) پلاسموگامی در آن ها عمدتا به روش گامت – گامتانژی انجام می گیرد.

 

- سوال 6 بیماری شناسی گیاهی

- کدام ترکیب باکتریایی، علاوه بر اینکه در حل فسفات معدنی نقش دارد، در تنظیم خصوصیت بیوکنترل دخالت می کند؟

1) آنزیم گلوکز دهیدروژناز

2) آنزیم فسفاتاز

3) استوئین

4) گلوکونیک اسید

 

- تست 7 بیماری شناسی گیاهی

- قارچ عامل بیماری پوسیدگی زغالی در گیاه سویا، در اثر کدام مورد در مزرعه، باعث گسترش بیماری می شود؟

1) عدم جذب عناصر مناسب تغذیه توسط ریشه ها

2) عدم تلقیح صحیح گل ها هنگام مرحله تولید مثل گیاه سویا

3) تنش های فیزیولوژیکی دمای زیر 25 درجه سلسیوس و رطوبت خاک مزرعه

4) تنش های فیزیولوژیکی دمای بالای 30 سی درجه سلسیوس و خشکی خاک مزرعه

 

- پرسش 8 بیماری شناسی گیاهی

- کدام قارچ کش، ضدّ سنتز ارگوسترول است؟

1) پروپیکونازول

2) تری سیکلازول

3) ریدومیل ام زد

4) کاربندازیم

 

- آزمون 9 بیماری شناسی گیاهی

- برای پیش آگاهی بیماری لکه سیاه سیب، کدام مورد درست تر است؟

1) اینوکولوم اولیه و اینوکولوم ثانویه، مهم است.

2) اینوکولوم اولیه، مهم است و اینوکولوم ثانویه، اهمیتی ندارد.

3) اینوکولوم اولیه، اهمیتی ندارد و اینوکولوم ثانویه، مهم است.

4) بدون توجه به اینوکولوم اولیه و ثانویه، پس از بروز اولین علایم، سم پاشی انجام می شود.

 

- سئوال 10 بیماری شناسی گیاهی

- برای تفکیک پیکره های سه ویروس مختلف در گیاهان یک مزرعه با آلودگی مخلوط، کدام روش مناسب است؟

1) کروماتوگرافی مایع کارا

2) سانتریفیوژ به روش شیب چگالی

3) واکنش زنجیره ای پلیمراز

4) الکتروفورز دوبعدی پروتئین کل گیاه در مقایسه با پروتئین کل گیاه سالم

 

- سوال 11 بیماری شناسی گیاهی

- کدام گروه از بیماری ها، تک چرخه ای هستند؟

1) اسکالد جو – لکه قهوه ای توری جو

2) بلایت فوزاریومی خوشه گندم – ارگوت غلات

3) لکه سیاه سیب – غربالی درختان هسته دار

4) کپک سفید طوقه آفتابگردان – لکه آجی بادام

 

- تست 12 بیماری شناسی گیاهی

- تغییر رنگ در بافت های آوندی میزبان گیاهی در کدام گروه از بیماری ها، مشاهده می شود؟

1) اسکای مو، پوسیدگی روزلینیایی، پوسیدگی قهوهای درختان میوه

2) پژمردگی ورتیسیلیومی، غربالی درختان میوه هسته دار، مرگ هلندی نارون

3) پوسیدگی قهوه ای درختان میوه، پوسیدگی روزلینیایی، شانکر بوتریوسفریایی

4) مرگ هلندی نارون، شانکر فوموپسیسی، پژمردگی ورتیسیلیومی

 

- پرسش 13 بیماری شناسی گیاهی

- علائم بیماری ناشی از کدام دو آلاینده در برگ گیاهان، شبیه به هم است؟

1) اتیلن و اوزون

2) کلراید هیدروژن و اوزون

3) دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن

4) نیترات های پراکسی اسیل و فلوراید هیدروژن

 

- آزمون 14 بیماری شناسی گیاهی

- در کدام مورد، نفوذ عامل بیماری منحصرا از طریق سیستم ریشه میزبان صورت می گیرد؟

1)پوسیدگی آرمیلاریایی

2) پوسیدگی روزلینیایی ریشه

3) پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه

4) پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ریشه

 

- سئوال 15 بیماری شناسی گیاهی

- کدام مورد، مهمترین میزبان اقتصادی برای اکثرزنگ های درخستان جنگلی است؟

1) بید

2) سرو

3) کاج

4) نارون

 

- سوال 16 بیماری شناسی گیاهی

-لغزندگی پوست حبه ها (slip skin) از مشخصات کدام بیماری انگور است؟

1) پوسیدگی خاستری خوشه انگور

2) اسکای انگور

3) سفیدک پودری انگور

4) سفیدک کرکی انگور

 

- تست 17 بیماری شناسی گیاهی

- کدام مقاومت، معادل مقاومت ناشی از شناسایی PAMPها (PTI) محسوب می شود؟

1) اکتسابی

2) افقی یا مقاومت چندژنی

3) سیستمیک القایی

4) عمودی یا مقاومت تک ژنی

 

- پرسش 18 بیماری شناسی گیاهی

- وجود اگزالات کلسیم در سطح اندام های هوایی برخی گونه های Mucoromycotina چه سودی برای این قارچ ها به همراه دارد؟

1) باعث حفاظت این قارچ ها در برابر یون های سمی کلسیم و سدیم می شود.

2) می تواند اثرات سمی یون های سدیم و پتاسیم را کاهش دهد.

3) مانع تغذیه این قارچ ها توسط سایر موجودات شده و نقشی در استحکام دیواره سلولی ندارد.

4) علاوه بر استحکام دیواره، باعث کاهش اثرات سمی یون های کلسیم و اگزالات می شود.

 

- آزمون 19 بیماری شناسی گیاهی

- تفاوت ژن و ORF، کدام است؟

1) هر دو یکی هستند.

2) ژن حاوی کدون شروع کننده نیست.

3) جهت های خوانده شدن آن ها فرق می کند.

4) ORF یک ترادف نوکلئیک اسیدقابل خوانده شدن است و ممکن است به پروتئین ترجمه نشود.

 

- سئوال 20 بیماری شناسی گیاهی

- در رابطه متقابل باکتری های بیمارگر گیاهی با میزبان، محل تجمع باکتری در کدام قسمت میزبان است؟

1) آپوپلاست

2) سیتوپلاسم

3) ریبوزوم

4) هسته