نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 انگل شناسي دامپزشکي 2714 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 انگل شناسي دامپزشکي 2714

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 انگل شناسي دامپزشکي 2714
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 407KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات انگل شناسی دامپزشکی، شامل دروس کرم های گرد و بیماری ها - کرم های پهن و بیماری ها - تک یاخته و بیماری ها - بندپایان و بیماری ها - اصول همه گیری شناسی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

- سوال 1 انگل شناسی دامپزشکی

- مرحله نوزادی کدام یک تحت عنوان میکروفیلر موسوم نیست؟

1) بروگیا

2)مانسونلا

3) اکانتوکیلونما

4) دراکونکولوس

 

- تست 2 انگل شناسی دامپزشکی

- کدام انگل، بومی ایران نیست؟

1) پارابرونما

2) پارافیلاریا

3) نماتودیروس

4) مسیستوسیروس

 

- پرسش 3 انگل شناسی دامپزشکی

- عملی ترین راه برای جستجوی مقاومت دارویی کدام است؟

1) آزمایش مدفوع

2) آزمون کشت نوزاد

3) بررسی کشتارگاهی

4) آزمون از تخم برآیی نوزاد

 

- آزمون 4 انگل شناسی دامپزشکی

- نحوه اثر کدام دارو «مهار آنزیم فوماریت ردوکتاز» است؟

1) نتوبیمین

2) لوامیزول

3) تیایندازول

4) پیرانتل تارتارات

 

- سئوال 5 انگل شناسی دامپزشکی

- به ترتیب جنس لایه میانی و داخلی تخم همونکوس کدام است؟

1) ویتلین و چربی

2) موکوپلی ساکارید و کیتین

3) کیتین و لیپید

4) ویتلین و الیگوساکارید

 

- سوال 6 انگل شناسی دامپزشکی

- شستن دست ها در پیشگیری از ابتلا به کدام انگل موثر است؟

1) تنیا ساژیناتا

2) فاسیولا هپاتیکا

3) هیمنولپیس نانا

4) دیفلوبوتریوم لاتوم

 

- تست 7 انگل شناسی دامپزشکی

- کدام یک از مراحل جنینی فاسیولا هپاتیکا می تواند فرم عفونت زای این انگل را به وجود آورد؟

1) ردی

2)سرکر

3) متاسرکر

4) اسپوروسیست

 

- پرسش 8 انگل شناسی دامپزشکی

- کدام گزینه در تغذیه کرم های نواری نقش دارد؟

1) میکروتریکس

2) بادکش ها

3) روده کور

4) روستلوم

 

- آزمون 9 انگل شناسی دامپزشکی

- احتمال انتقال کدام ترماتود در مراتع خشک بیشتر است؟

1) فاسیولا هپاتیکا

2) فاسیولا ژیگاتثیکا

3) فاسیولوئیدس ماگنا

4) دیکروسلیوم دندریتیکم

 

- سئوال 10 انگل شناسی دامپزشکی

-  در کنترل آلودگی به کدام انگل، حذف اندام آلوده در بازرسی کشتار گاهی مطرح نیست؟

1) تنیا سولیوم

2) تنیا هیداتیژنا

3) استیلزیا گلوبی پونکتاتا

4) اکینوکوکوس گرانولوژوس

 

- سوال 11 انگل شناسی دامپزشکی

- کیست هیداتید در کدام میزبان واسط، نقش کمتری در انتقال آلودگی به میزبان نهایی دارد؟

1) بز

2) گاو

3) شتر

4) گوسفند

 

- تست 12 انگل شناسی دامپزشکی

- آزمایش مدفوع در گوسفند آلوده به دیکروسلیوم چند ماه پس از آلودگی مثبت می شود؟

1)یک تا دو ماه

2) دو تا سه ماه

3) پنج تا شش ماه

4) شش تا هفت ماه

 

- پرسش 13 انگل شناسی دامپزشکی

- پرتونگاری جهت تشخیص فرم نوزادی کدام تنیا کاربرد بیشتری دارد؟

1)تنیا مولتی سیس

2) تنیا ساژیناتا

3) تنیا اویس

4) تنیا تنیه فورمیس

 

- آزمون 14 انگل شناسی دامپزشکی

- کدام یک نمی تواند میزبان اصلی را آلوده کند؟

1) سرکر

2)       متاسرکر

3) پلروسرکوئید

4) کوراسیدیوم

 

- سئوال 15 انگل شناسی دامپزشکی

- کدام گزینه در پراکنش فاسیولیازیس نقشی ندارد؟

1) وجود میزبان نهایی (حیوانی) آلوده

2) دما و رطوبت مناسب محیط

3) بازرسی کشتارگاهی

4) وجود مرتع مناسب

 

- سوال 16 انگل شناسی دامپزشکی

- عوارض مغزی عصبی در اثر سندرم شوک در کدام یک از عوامل تک یاخته ای در میزبان ایجاد می شود؟

1) بابزیا پویس

2) تیلریا آئولاتا

3) بابژیا بایژمیتا

4) تیلریا اویس

 

- تست 17 انگل شناسی دامپزشکی

- کدام تک یاخته، واجد میکرونم و راپتری است؟

1) تریپانوزوما

2) ژیاردیا

3) ایمریا

4) لیشمانیا

 

- پرسش 18 انگل شناسی دامپزشکی

- در کدام بیماری انگلی گاو، میزان هیستامین خون افزایش می یابد؟

1) توکسوپلاسموزیس

2) بایزیوزیس

3) سارکوسیستوزیس

4) تیلرپوزیس

 

- آزمون 19 انگل شناسی دامپزشکی

- آمیبیازیس ناشی از انتاموئبا هیستولیتیکا کدام ارگان را درگیر نمی سازد؟

1) پوست

2) ریه

3) چشم

4) مغز

 

- سئوال 20 انگل شناسی دامپزشکی

- تشکیل زیگوت در تیلریا آئولانا کجا انجام می شود؟

1) لوله گوارش کنه

2)غدد بزاقی کنه

3) عقده های لنفاوی گاو

4) گلبول های قرمز گاو