نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي 2724 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي 2724

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي 2724
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 342KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای، شامل دروس کالبدشناسی پایه – کالبدشناسی مقایسه ای – جنین شناسی – بافت شناسی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- در کدام حیوان، سلول های اصلی روشن در ناحیه محیطی غده پاراتیروئید و سلول های اصلی تیروه در مرکز این غده قرار گرفته اند؟

1) گوسفند

2) اسب

3) گاو

4) سگ

 

- تست 2 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- کدام سلول در لایه احشایی کپسول بومن مشاهده می شود؟

1) مزانجیال

2) پودوسیت

3) ماکولادنسا

4) جنب گلومرولی

 

- پرسش 3 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- مجاری ترشحی غدد ون ابنر به قاعده کدام یک از پرزهای زبانی می ریزد؟

1) نخی

2) جامی

3) عدسی

4) مخروطی

 

- آزمون 4 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- کدام یک از مجاری، دارای سه لایه عضلات طولی، حلقوی و طولی است؟

1) آنال کانال

2) مجرای انزالی

3) شبکه بیضه

4) کانال دفران

 

- سئوال 5 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- خارجی ترین غشای جفت کدام است؟

1) کیسه زرده

2) آلانتوئیس

3) آمنیون

4) کوریون

 

- سوال 6 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- منشأ بصل النخاع، کدام یک از حباب های مغزی است؟

1) متنسفال

2) داینسفال

3) مزنسفال

4) میلنسفال

 

- تست 7 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- باقی مانده کدام کمان آئورتی، خون رسانی اندام خلفی را برعهده دارد؟

1) کمان آئورتی دوم

2) کمان آئورتی سوم

3) کمان آئورتی چهارم

4) کنام آئورتی ششم

 

- پرسش 8 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- منشأ جنینی لنز چشم، کدام ساختار جنینی است؟

1) اکتودرم

2) سومایت

3) اندودرم

4) ستیغ عصبی

 

- آزمون 9 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- تعداد سومایت ها در جنین 30 روزه تقریبا چند عدد است؟

1) 36 - 35

2) 35 - 34

3) 28 - 27

4) 27 - 26

 

- سئوال 10 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- غده وزیکولار در حیوانات زیر دیده می شود، به جز:

1) گوسفند

2) اسب

3) گاو

4) سگ

 

- سوال 11 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- تعداد کیسه های هوایی در ماکیان بالغ چند عدد است؟

1) 9

2) 8

3) 7

4) 6

 

- تست 12 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- در کدام حیوان، استخوان قلم فرعی دست وجود ندارد؟

1) گاو

2) سگ

3) اسب

4) گوسفند

 

- پرسش 13 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- کدام پرز زبانی، فقط در نشخوارکنندگان مشاهده می شود؟

1) نخی

2) قارچی

3) برگی

4) مخروطی

 

- آزمون 14 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- مری توسط کدام عصب، تعصیب می شود؟

1) کانگلیون ستاره ای

2) اکسسوری

3) فرنیک

4) واگ

 

- سئوال 15 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

-در کدام حیوان، گردن رحم دارای چین خوردگی های عرضی است؟

1) گاو

2) سگ

3) اسب

4) گربه

 

- سوال 16 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- کدام ناحیه از روده در داخل لگن قرار دارد؟

1) کولون صعودی

2) کولون نزولی

3) کولون عرضی

4) رکتوم

 

- تست 17 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- کدام قسمت از معده نشخوارکنندگان در کف حفرۀ شکمی قرار دارد؟

1) شیردان

2) هزارلا

3) نگاری

4) شکمبه

 

- پرسش 18 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- بیشترین تعداد مهره های سینه ای در کدام حیوان وجود دارد؟

1) گوسفند

2) اسب

3) گاو

4) سگ

 

- آزمون 19 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- تخمدان، در کدام حیوان به شکل کلیه است؟

1) گاو

2) سگ

3) اسب

4) نشخوارکنندگان

 

- سئوال 20 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

- در همه حیوانات زیر فیلتروم وجود دارد، به جز:

1) بز

2) گاو

3) سگ

4) گوسفند