نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 گردشگری 2170 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 گردشگری 2170

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته گردشگری دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش گردشگری می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته گردشگری را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 گردشگری 2170
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 704KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات گردشگری، شامل دروس روش تحقیق و آمار – اصول ومبانی خط مشی گذاری در گردشگری – برنامه ریزی توسعه و مدیریت گردشگری، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 گردشگری

- کدام نوع برنامه ریزی گردشگری براساس چارچوب ها و خطوط کلی طرح جامع، به تدوین معیارها، ضوابط، اصول راهنما و تدقیق کاربری اراضی مستعد گردشگری و هتلداری می پردازد؟

1) بخشی

2) تفصیلی

3) راهبردی

4) عملیاتی

 

- تست 2 گردشگری

- نظام های اکولوژیکی در رویکردهای برنامه ریزی گردشگری بر کدام مقولات تأکید دارند؟

1) زمینی و آبی

2) سواحل دریایی

3) فرهنگی و اجتماعی

4) جاده ای و هوایی

 

- پرسش 3 گردشگری

- کدام نوع برنامه ریزی شامل گفتمان، تفاهم، اجماع و رضایتمندی پایدار است؟

1) هم پیوند

2) فرایندی

3) گام به گام

4) دموکراتیک

 

- آزمون 4 گردشگری

- کدام عامل، به عنوان عنصر مستقل در آمیخته بازاریابی گردشگری مورد توجه قرار گرفته است؟

1) برندسازی

2) تعامل و رفتار فرهنگی

3) سیمای عمومی در گردشگری

4) ارزش گذاری ارزهای خارجی

 

- سئوال 5 گردشگری

- مفهوم چرخۀ حیات محصول، اولین بار توسط چه کسی مطرح شده است؟

1) لویت

2) وایت

3) اپل بی

4) اینسکیپ

 

- سوال 6 گردشگری

- انواع مختلف برنامه ریزی همانند توسعه اقتصادی، کالبدی و فضایی در کدام مکتب برنامه ریزی توسعه شکل گرفته است؟

1) جامع

2) کلاسیک

3) خردگرایی

4) سیستمی

 

- تست 7 گردشگری

- کدام یک از رویکردهای برنامه ریزی گردشگری مبتنی بر تمام بخش های توسعه و تسهیلات پشتیبانی کننده و خدمات است؟

1) سیستمی

2) عمومی و عادی

3) فراگیر و هم پیوند

4) جامع برنامه ریزی

 

- پرسش 8 گردشگری

- در زمینه برنامه ریزی گردشگری، کدام یک از فنون پیش بینی بازار، موثرتر و معمول تر است؟

1) بخش بندی بازار

2) سری های زمانی

3) تجزیه و تحلیل ظرفیت

4) تجربه رشد گردشگری

 

- آزمون 9 گردشگری

- کدام مدل خط مشی گذاری به مجموعه ای از فعالیت های سیاسی در قالب مراحل شناسایی مشکل، تدوین، راه حل ها، اجرا و ارزیابی دلالت دارد؟

1) نهادی

2) فرایندی

3) عقلایی

4) رضایت بخش

 

- سئوال 10 گردشگری

- هدف اصلی کدام یک از گروه های زیر، اثرگذاری بر فرایند خط مشی گذاری عمومی است؟

1) مرجع

2) فشار

3) ذی نفوذ

4) قدرت

 

- سوال 11 گردشگری

- در کدام مدل از خط مشی گذاری عمومی، دولت به خط مشی ها مشروعیت می بخشد تا خط مشی ها ضمانت اجرا بیابند؟

1) عقلایی

2) نهادی

3) فرایندی

4) تجویزی

 

- تست 12 گردشگری

- کدام مورد بیانگر، مشخصه اختصاصی تحلیل خط مشی است؟

1) اطلاعات

2) راهبردها

3) برنامه ها

4) درس آموخته ها

 

- پرسش 13 گردشگری

- کدام مدل خط مشی گذاری بر مبنای تصمیمات قبلی و نتایج حاصل از آن، تغییرات خط مشی ها را اعمال می کند؟

1) عقلایی

2) فرایندی

3) جزئی و تدریجی

4) رضایت بخش

 

- آزمون 14 گردشگری

- کدام یک از اندیشمندان حوزه خط مشی گذاری، تقسیم بندی تصریحی و تلویحی را مطرح نموده است؟

1) کونز

2) اَپل بی

3) ریموند بوئر

4) برایان اسمیت

 

- سئوال 15 گردشگری

- کدامیک از تکنیک های زیر برای تصمیم گیری درباره برآورد ارزش پولی اثرات جانبی طرح های عمومی گردشگری به کار گرفته می شود؟

1) هزینه سفر

2) ترجیحات آشکارشده

3) ترجیحات ابراز شده

4) قیمت گذاری تفریحات

 

- سوال 16 گردشگری

- کدام مدل خط مشی گذاری در جهت واقع بینانه کردن شیوه تصمیم گیری است؟

1) نهادی

2) عقلایی

3) فرایندی

4) رضایت بخش

 

- تست 17 گردشگری

- کدام مورد، از مشخصه های خط مشی گردشگری نیست؟

1) کوتاه مدت

2) چند رشته ای

3) متمرکز بر خط مشی های کلان

4) متمرکز بر واکنش به نیازهای محیطی در حال تغییر

 

- پرسش 18 گردشگری

- تدوین خط مشی گذاری گردشگری شامل کدام فازها است؟

1) تحلیلی، تجربه، ترکیبی و عملیاتی

2) تعریفی، تحلیلی، عملیاتی و اجرایی

3) اجرایی، اداری، قانونی و عملیاتی

4) تعریفی، قانونی، اداری و عملیاتی

 

- آزمون 19 گردشگری

- «شورای جنانی گردشگری و مسافرت» و «گروه های طرفدار محیط زیست»، به ترتیب کدام نوع از ذی نفعان موثر بر خط مشی گذاری گردشگری هستند؟

1) مولد - نامولد

2) نامولد - پایدار

3) مولد - ناپایدار

4) نامولد - ناپایدار

 

- سئوال 20 گردشگری

- هم زمان با افزایش کدام مورد افزایش سرمایه گذاری توسعه گردشگری، تغییر نرخ ارز را به همراه خواهد داشت؟

1) واردات

2) ورود سرمایه خارجی

3) منابع مالی سرمایه گذاری

4) اثرات بازخوردی دوره بازدهی سرمایه